Komunikační strategie a analýzy

Zpracováváme komunikační strategie soukromým společnostem a veřejným institucím. Díky nim dosáhnete lepší informovanosti cílových skupin, získáte podklady pro efektivnější výběr marketingových nástrojů a výrazně tak zvýšíte účinnost komunikace vůči cílovým skupinám.

Nabízíme:

Navržení komunikační strategie

  • Provedeme analýzu aktuální situace z pohledu interní a externí komunikace.
  • Navrhneme vhodná témata, nástroje komunikace a jejich využití.
  • Stanovíme harmonogram plnění a rozpočet pro realizaci komunikační strategie.

Realizace komunikačních aktivit

  • Zpracujeme pro Vás kvalitní, erudované publikace v lákavém grafickém provedení a další propagační materiály.
  • Zajistíme media a public relations - díky nám oslovíte široké a velmi specifické cílové skupiny.

Evaluace (vyhodnocení) komunikačních aktivit

  • Sestavíme evaluační metodiku šitou na míru potřebám klienta.
  • Navrhneme konkrétní doporučení ke dlouhodobému zlepšení komunikace.
  • Připravujeme evaluační plán pro pravidelná a dílčí vyhodnocení.