Finanční a ekonomické poradenství

Žádná organizace ani projekt nemůžou úspěšně fungovat bez správného hospodaření s finančními prostředky. Nabízíme v této oblasti kvalifikovanou poradenskou činnost podloženou řadou referencí.

Nabízíme:

Zpracování podnikatelských záměrů

  • Včetně studií proveditelnosti a analýzy nákladů a výnosů

Finanční analýzy

  • Krom standardních finančních analýz se zabýváme i podklady pro čerpání úvěrů

Due-diligence

  • Detailně prověříme organizaci, s kterou plánujete spolupracovat/fúzovat a identifikujeme potenciální rizika.