Ministerstvo vnitra, Naviga4

Ministerstvo vnitra

Analýza komunikačních potřeb ministerstva vnitra v oblasti strukturálních fondů EU

Naviga 4, s.r.o. uskutečnila pro Ministerstvo vnitra zakázku Analýza komunikačních potřeb Ministerstva vnitra v oblasti strukturálních fondů EU.

Zakázka obsahovala:

  • analýzu a vyhodnocení stávajícího komunikačního plánu na období 2007 – 2013 a ročního komunikačního plánu pro 2009,


  • návrh úpravy a rozšíření komunikačního mixu,
  • návrh operativního ročního komunikačního plánu pro rok 2010,
  • dvě kvalitativní šetření zaměřená na analyzování postojů cílových skupin operačních programů (OP) v gesci MV a sledování pokrytí témat souvisejících s implementací těchto OP (OP) v českých médiích.