Dotace na vzdělávání zaměstnanců i OSVČ

K_devce.jpg Potřebujete vzdělávat své zaměstnance nebo chcete přijmout nové zaměstnance, kteří nemají dostatečnou kvalifikaci? V současné době mají zaměstnavatelé, ale také OSVČ dvě možnosti, jak žádat o dotaci na vzdělávání svých zaměstnanců.

První možností je tzv. projekt POVEZ II, v rámci něhož budou žádosti podávány přes místně příslušný úřad práce. Další možnost nabízí OP Zaměstnanost - výzva č. 60 - Vzdělávání - společná cesta k rozvoji, která  je určena pro profesní a podnikatelská sdružení.


Podpora odborného vzdělávání zaměstnanců (POVEZ II)


Oprávnění žadatelé:

 • podnikatelské subjekty včetně OSVČ
 • nestátní neziskové organizace
 • osoby vykonávající podnikatelskou činnost zřízené zvláštním zákonem

Podporované aktivity: 

Příspěvek na vzdělávání - hrazeno procento nákladů na odborný rozvoj zaměstnanců, vzdělávání bude moci být realizováno jako vzdělávání obecné i specifické a to prostřednictvím:

 • externího vzdělávacího zařízení (uznatelným nákladem bude kurzovné)
 • interními lektory zaměstnavatele (uznatelným budou mzdové náklady lektora)

Mzdové náklady - zaměstnavateli bude poskytován příspěvek na úhradu mzdových nákladů, které vynaloží na vzdělávané zaměstnance za dobu jejich účasti na odborném rozvoji

Oblasti vzdělávání:

 • další profesní vzdělávání s důrazem na odborné vzdělávání
 • odborná jazyková výuka související s pracovní činnosti (max. délka 6 měsíců)
 • další profesní vzdělávání zaměstnanců v neakreditovaných oblastech

Forma a výše podpory: 

 • úhrada až 85 % nákladů na vzdělávací a odborné kurzy, min. míra spolufinancování ze strany žadatele činí 15 %
 • max. dotace činí 500 tis. Kč za měsíc a 6 mil. Kč za rok

Termín pro příjem žádostí: 31. 3. 2016 - 30. 11. 2020 (možnost podat více žádostí)

Více zde...

Aktuálně je příjem žádostí od 23. 8. 2016 pozastaven z důvodu snahy o kvalitní zpracování již přijatých žádostí. Předpokládaný termín obnovení příjmu žádostí je 1. čtvrtletí roku 2017 viz zde.


Vzdělávání - společná cesta k rozvoji (OP Zaměstnanost - výzva č. 60)


Oprávnění žadatelé:

 • profesní a podnikatelská sdružení (zaměstnavatelské svazy, spolky, profesní komory atp.)
 • zastřešující organizace NNO
 • subjekty sdružující účelová zařízení registrovaných církví a náboženských společností

Podporované aktivity:

 • další profesní vzdělávání zaměstnanců podporované zaměstnavateli, zaměřené na odborné i klíčové kompetence
 • vzdělávání poskytované v oblasti: IT, jazykové vzdělávání, soft skills a manažerské dovednosti, legislativa, daně a účetnictví

Forma a výše podpory:

 • v režimu de minimis - až 100 % bez ohledu na velikost subjektu
 • v režimu blokové výjimky - až 70 % dle velikosti podniku
 • min. výše projektu činí 1,8 mil. Kč

Termín vyhlášení výzvy: 1. 9. 2016

Termín pro příjem žádostí: 3. 10. 2016 - 31. 1. 2017

Více zde...


Zaujaly Vás některé informace, chcete se dozvědět víc o možnostech rozvoje Vašeho podnikání? Bližší informace a analýzu Vaších dotačních možností Vám poskytne Jan Staněk - stanek@naviga4_cz, 733 643 824 a Pavla Zavřelová - zavrelova@naviga4_cz, 727 865 846

Aktuality

Úspory a inovace

V průběhu podzimu máte  možnost využít poměrně pestrou škálu podpory v oblasti  inovací a úspor...

 

Výzkum, vývoj, inovace!

Během letních měsíců máte možnost využít širokou škálu podpory v oblasti inovací, výzkumu a vývoje. Aktuálně jsou...

 

Letní výzvy pro podnikatele vypsány

Posledního června byly vyhlášeny některé výzvy z poslední vlny pro podnikatele v roce 2017, o které jsme Vás nedávno...

 

Poslední vlna dotací pro podnikatele v roce 2017

Na léto je připravena poslední várka dotací pro podnikatele pro rok 2017. Výzvy budou vyhlášeny už v červnu,...

 

Cirkulární ekonomika

Pod cirkulární ekonomikou si můžete představit koncept, ve kterém neexistuje odpad (ano, čtete správně!). Cirkulární...

 

Energetické úspory s OPŽP

V dubnu letošního roku byly vyhlášeny dvě výzvy v rámci prioritní osy 5 zaměřené na energetické úspory ....

 

Aktuality