Dotace na vzdělávání zaměstnanců i OSVČ, Naviga4

Dotace na vzdělávání zaměstnanců i OSVČ

K_devce.jpg Potřebujete vzdělávat své zaměstnance nebo chcete přijmout nové zaměstnance, kteří nemají dostatečnou kvalifikaci? V současné době mají zaměstnavatelé, ale také OSVČ dvě možnosti, jak žádat o dotaci na vzdělávání svých zaměstnanců.

První možností je tzv. projekt POVEZ II, v rámci něhož budou žádosti podávány přes místně příslušný úřad práce. Další možnost nabízí OP Zaměstnanost - výzva č. 60 - Vzdělávání - společná cesta k rozvoji, která  je určena pro profesní a podnikatelská sdružení.


Podpora odborného vzdělávání zaměstnanců (POVEZ II)


Oprávnění žadatelé:

 • podnikatelské subjekty včetně OSVČ
 • nestátní neziskové organizace
 • osoby vykonávající podnikatelskou činnost zřízené zvláštním zákonem

Podporované aktivity: 

Příspěvek na vzdělávání - hrazeno procento nákladů na odborný rozvoj zaměstnanců, vzdělávání bude moci být realizováno jako vzdělávání obecné i specifické a to prostřednictvím:

 • externího vzdělávacího zařízení (uznatelným nákladem bude kurzovné)
 • interními lektory zaměstnavatele (uznatelným budou mzdové náklady lektora)

Mzdové náklady - zaměstnavateli bude poskytován příspěvek na úhradu mzdových nákladů, které vynaloží na vzdělávané zaměstnance za dobu jejich účasti na odborném rozvoji

Oblasti vzdělávání:

 • další profesní vzdělávání s důrazem na odborné vzdělávání
 • odborná jazyková výuka související s pracovní činnosti (max. délka 6 měsíců)
 • další profesní vzdělávání zaměstnanců v neakreditovaných oblastech

Forma a výše podpory: 

 • úhrada až 85 % nákladů na vzdělávací a odborné kurzy, min. míra spolufinancování ze strany žadatele činí 15 %
 • max. dotace činí 500 tis. Kč za měsíc a 6 mil. Kč za rok

Termín pro příjem žádostí: 31. 3. 2016 - 30. 11. 2020 (možnost podat více žádostí)

Více zde...

Aktuálně je příjem žádostí od 23. 8. 2016 pozastaven z důvodu snahy o kvalitní zpracování již přijatých žádostí. Předpokládaný termín obnovení příjmu žádostí je 1. čtvrtletí roku 2017 viz zde.


Vzdělávání - společná cesta k rozvoji (OP Zaměstnanost - výzva č. 60)


Oprávnění žadatelé:

 • profesní a podnikatelská sdružení (zaměstnavatelské svazy, spolky, profesní komory atp.)
 • zastřešující organizace NNO
 • subjekty sdružující účelová zařízení registrovaných církví a náboženských společností

Podporované aktivity:

 • další profesní vzdělávání zaměstnanců podporované zaměstnavateli, zaměřené na odborné i klíčové kompetence
 • vzdělávání poskytované v oblasti: IT, jazykové vzdělávání, soft skills a manažerské dovednosti, legislativa, daně a účetnictví

Forma a výše podpory:

 • v režimu de minimis - až 100 % bez ohledu na velikost subjektu
 • v režimu blokové výjimky - až 70 % dle velikosti podniku
 • min. výše projektu činí 1,8 mil. Kč

Termín vyhlášení výzvy: 1. 9. 2016

Termín pro příjem žádostí: 3. 10. 2016 - 31. 1. 2017

Více zde...


Zaujaly Vás některé informace, chcete se dozvědět víc o možnostech rozvoje Vašeho podnikání? Bližší informace a analýzu Vaších dotačních možností Vám poskytne Jan Staněk - stanek@naviga4_cz, 733 643 824 a Pavla Zavřelová - zavrelova@naviga4_cz, 727 865 846

Aktuality

Dotace na podporu podnikání, výzkumu a vývoje

V minulých dnech došlo k vyhlášení tří oblíbených výzev Operačního programu Podnikání a inovace pro...

 

Červnové novinky pro podnikatele

Během června dojde k vyhlášení širokého spektra výzev Operačního programu Podnikání a inovace pro...

 

Dotace na kompostéry a využití odpadů

V průběhu jara i podzimu jsou pro obce a města připraveny zajímavé dotační možnosti v oblasti odpadů a...

 

Jak na to: Analýza potenciálu produkce odpadů a materiálových toků

Nedílnou součástí žádosti o dotaci, v březnu vyhlašované výzvě č. 103 operačního programu Životní prostředí...

 

Pražské vouchery

Hlavní město Praha realizuje dva nové projekty se společným názvem Pražské vouchery. Díky projektům bude podpořen...

 

Prevence vzniku odpadů

Již v březnu by měla být vyhlášena výzva č. 103 Prevence vzniku odpadů operačního programu Životní prostředí....

 

Aktuality