První schválený projekt ve 4. výzvě IROP je v naší gesci, Naviga4

První schválený projekt ve 4. výzvě IROP je v naší gesci

shutterstock_40281670.jpg Ačkoliv to často neděláme - není na škodu se čas od času pochválit a uvést příklad z praxe. Proto bychom Vám rádi ve stručnosti představili úspěšnou žádost a současně projekt ze 4. výzvy (Aktivity vedoucí k úplnému elektronickému podání) IROP, který Generálnímu ředitelství cel pomáhali realizovat odborníci z naší společnosti.


Hlavním cílem projektu s názvem Celní kodex Unie - elektronizace celního řízení, který byl podáván v květnu tohoto roku do 4 výzvy IROP je zavést principy úplného elektronického podání vůči veřejné správě do fungování informačních systémů Celní správy. Tato premisa bude splněna na základě vytvoření nové platformy e-Portálu a úpravou vybraných stávajících informačních systémů, tak aby umožňovaly využívat jejich služby v procesu elektronického podání. 

Realizací projektu dojde k výraznému posílení efektivity prováděných úkonů vzhledem k vlastní činnosti orgánu Celní správy, tuzemským i zahraničním podnikatelů, České republice i EU. Dalším plus je dosažení personální, finanční, časové úspory žadatele a snížení administrativní zátěže klientů. Projekt ve své podstatě navazuje na dosavadní strategické úkony a je významným mezičlánkem v zefektivňování celního řízení jako celku.

Realizovaný projekt je členěn do čtyř na sebe navazujících etap, u kterých je naplánována realizační fáze do druhého čtvrtletí roku 2019. Celkové způsobilé výdaje projektu čin 92 mil. Kč včetně DPH.O schválení projektu rozhodl řídící orgán Integrovaného regionálního operačního programu v říjnu tohoto roku. 

Tak mnoho úspěchů a minimum problémů v realizační fázi!


Aktuality

Dotace na podporu podnikání, výzkumu a vývoje

V minulých dnech došlo k vyhlášení tří oblíbených výzev Operačního programu Podnikání a inovace pro...

 

Červnové novinky pro podnikatele

Během června dojde k vyhlášení širokého spektra výzev Operačního programu Podnikání a inovace pro...

 

Dotace na kompostéry a využití odpadů

V průběhu jara i podzimu jsou pro obce a města připraveny zajímavé dotační možnosti v oblasti odpadů a...

 

Jak na to: Analýza potenciálu produkce odpadů a materiálových toků

Nedílnou součástí žádosti o dotaci, v březnu vyhlašované výzvě č. 103 operačního programu Životní prostředí...

 

Pražské vouchery

Hlavní město Praha realizuje dva nové projekty se společným názvem Pražské vouchery. Díky projektům bude podpořen...

 

Prevence vzniku odpadů

Již v březnu by měla být vyhlášena výzva č. 103 Prevence vzniku odpadů operačního programu Životní prostředí....

 

Aktuality