První schválený projekt ve 4. výzvě IROP je v naší gesci

shutterstock_40281670.jpg Ačkoliv to často neděláme - není na škodu se čas od času pochválit a uvést příklad z praxe. Proto bychom Vám rádi ve stručnosti představili úspěšnou žádost a současně projekt ze 4. výzvy (Aktivity vedoucí k úplnému elektronickému podání) IROP, který Generálnímu ředitelství cel pomáhali realizovat odborníci z naší společnosti.


Hlavním cílem projektu s názvem Celní kodex Unie - elektronizace celního řízení, který byl podáván v květnu tohoto roku do 4 výzvy IROP je zavést principy úplného elektronického podání vůči veřejné správě do fungování informačních systémů Celní správy. Tato premisa bude splněna na základě vytvoření nové platformy e-Portálu a úpravou vybraných stávajících informačních systémů, tak aby umožňovaly využívat jejich služby v procesu elektronického podání. 

Realizací projektu dojde k výraznému posílení efektivity prováděných úkonů vzhledem k vlastní činnosti orgánu Celní správy, tuzemským i zahraničním podnikatelů, České republice i EU. Dalším plus je dosažení personální, finanční, časové úspory žadatele a snížení administrativní zátěže klientů. Projekt ve své podstatě navazuje na dosavadní strategické úkony a je významným mezičlánkem v zefektivňování celního řízení jako celku.

Realizovaný projekt je členěn do čtyř na sebe navazujících etap, u kterých je naplánována realizační fáze do druhého čtvrtletí roku 2019. Celkové způsobilé výdaje projektu čin 92 mil. Kč včetně DPH.O schválení projektu rozhodl řídící orgán Integrovaného regionálního operačního programu v říjnu tohoto roku. 

Tak mnoho úspěchů a minimum problémů v realizační fázi!


Aktuality

Úspory a inovace

V průběhu podzimu máte  možnost využít poměrně pestrou škálu podpory v  oblasti  inovací a úspor...

 

Výzkum, vývoj, inovace!

Během letních měsíců máte možnost využít širokou škálu podpory v oblasti inovací, výzkumu a vývoje. Aktuálně jsou...

 

Letní výzvy pro podnikatele vypsány

Posledního června byly vyhlášeny některé výzvy z poslední vlny pro podnikatele v roce 2017, o které jsme Vás nedávno...

 

Poslední vlna dotací pro podnikatele v roce 2017

Na léto je připravena poslední várka dotací pro podnikatele pro rok 2017. Výzvy budou vyhlášeny už v červnu,...

 

Cirkulární ekonomika

Pod cirkulární ekonomikou si můžete představit koncept, ve kterém neexistuje odpad (ano, čtete správně!). Cirkulární...

 

Energetické úspory s OPŽP

V dubnu letošního roku byly vyhlášeny dvě výzvy v rámci prioritní osy 5 zaměřené na energetické úspory ....

 

Aktuality