První schválený projekt ve 4. výzvě IROP je v naší gesci

shutterstock_40281670.jpg Ačkoliv to často neděláme - není na škodu se čas od času pochválit a uvést příklad z praxe. Proto bychom Vám rádi ve stručnosti představili úspěšnou žádost a současně projekt ze 4. výzvy (Aktivity vedoucí k úplnému elektronickému podání) IROP, který Generálnímu ředitelství cel pomáhali realizovat odborníci z naší společnosti.


Hlavním cílem projektu s názvem Celní kodex Unie - elektronizace celního řízení, který byl podáván v květnu tohoto roku do 4 výzvy IROP je zavést principy úplného elektronického podání vůči veřejné správě do fungování informačních systémů Celní správy. Tato premisa bude splněna na základě vytvoření nové platformy e-Portálu a úpravou vybraných stávajících informačních systémů, tak aby umožňovaly využívat jejich služby v procesu elektronického podání. 

Realizací projektu dojde k výraznému posílení efektivity prováděných úkonů vzhledem k vlastní činnosti orgánu Celní správy, tuzemským i zahraničním podnikatelů, České republice i EU. Dalším plus je dosažení personální, finanční, časové úspory žadatele a snížení administrativní zátěže klientů. Projekt ve své podstatě navazuje na dosavadní strategické úkony a je významným mezičlánkem v zefektivňování celního řízení jako celku.

Realizovaný projekt je členěn do čtyř na sebe navazujících etap, u kterých je naplánována realizační fáze do druhého čtvrtletí roku 2019. Celkové způsobilé výdaje projektu čin 92 mil. Kč včetně DPH.O schválení projektu rozhodl řídící orgán Integrovaného regionálního operačního programu v říjnu tohoto roku. 

Tak mnoho úspěchů a minimum problémů v realizační fázi!


Nepřehlédněte

Výzva Nízkouhlíkové technologie II

Výzva Nízkouhlíkové technologie II OP PIK nyní nabízí podporu na pořízení inovativní technologie akumulace energie, a...

 

Dotace 4.0

S hrdostí oznamujeme, že jsme spustili dva inovativní projekty, které umožní našim klientům získat dotaci online!

 

Podzimní výzvy OP PIKU vyhlášeny!

Po dlouhém čekání Agentura pro podnikání a inovace (API) vyhlásila první výzvy v Operačním programu Podnikání a...

 

První schválený projekt ve 4. výzvě IROP je v naší gesci

Ačkoliv to často neděláme - není na škodu se čas od času pochválit a uvést příklad z praxe. Proto bychom Vám rádi ve...

 

Hledáte jiné formy prezentace Vašeho podniku? Může pomoci program Marketing

Patříte mezi malé, střední podniky, které mají standardní nástroje marketingu pro svůj podnik optimalizovány a pátráte...

 

Aktuální fakta, změny a informace v OP PIK

V pořadí 5. jednání Monitorovacího výboru Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost proběhlo 20....