Podzimní výzvy OP PIKU vyhlášeny!

N_rafinerie.jpg Po dlouhém čekání Agentura pro podnikání a inovace (API) vyhlásila první výzvy v Operačním programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost. Čas na odevzdání projektů je omezen. Proto neváhejte a zahajte přípravu žádostí co nejdříve!


Programy, které přijímají nové žádosti:

Žádosti jsou podávány formou plné žádosti. Zpracování plné žádosti včetně veškeré povinné projektové dokumentace a příloh může zabrat i několik týdnů. S přípravou žádosti je tak dobré začít co nejdříve a my vám se vším samozřejmě pomůžeme. Proč s námi spolupracovat?


Program Marketing 


Aktivity: 

 • individuální účast MSP na zahraničních výstavách a veletrzích - max. 15 veletrhů/výstav v rámci projektu
 • doprava exponátů, stánku a jeho vybavení na veletrh a zpět
 • marketingové propagační materiály (cizojazyčné)
Žadatel: 
 • malý nebo střední podnik, který podniká v některé z podporovaných činností vymezených dle klasifikace CZ-NACE
Financování: 
 • výše dotace je stanovena v rozsahu 200 tis. - 5 mil. Kč při míře podpory 50 %

Příjem žádostí: 7. 11. 2016 - 31. 1. 2017


Program ICT a sdílené služby


ICT a sdílené služby - výzva pro začínající podniky


Aktivity: 

 • tvorba nových IS/ICT řešení - tvorba moderních digitálních služeb, aplikací a firmware např. v oblasti komunikace, zábavy, obchodování, vzdělávání, zdravotnictví, přístupu k zaměstnání nebo i v oblasti kultury a kreativního průmyslu včetně související implementace

Žadatel: 

 • mikropodnik, který podniká v odpovídající podporované ekonomické činnosti
 • žadatel nesmí mít uzavřené více než jedno účetní období
 • jeden podnik může ve výzvě předložit pouze 1 žádost

Financování: 

 • výše dotace je stanovena v rozsahu 0.5 - 4 mil. Kč při míře podpory 60 %

Příjem žádostí: 16. 11. 2016 - 16. 2. 2017


ICT a sdílené služby - Tvorba nových IS/ICT řešení


Aktivity: 

 • tvorba nových IS/ICT řešení - tvorba moderních digitálních služeb, aplikací a firmware např. v oblasti komunikace, zábavy, obchodování, vzdělávání, zdravotnictví, přístupu k zaměstnání nebo i v oblasti kultury a kreativního průmyslu včetně související implementace

Žadatel: 

 • malý, střední nebo velký podnik, který podniká v odpovídající podporované ekonomické činnosti
 • jeden podnik může ve výzvě předložit pouze 1 žádost

Financování: 

 • výše dotace je stanovena v rozsahu 1 - 50 mil. Kč při míře podpory až 45 % (dle velikosti žadatele)

Příjem žádostí: 16. 11. 2016 - 16. 2. 2017


ICT a sdílené služby - zřizování a provoz center sdílených služeb


Aktivity: 

 • zřizování a provoz center sdílených služeb

 • podporovány nejsou: centra pro implementaci IS/ICT, centra zákaznické podpory, telekomunikační služby, služby center oprav high-tech výrobků a technologií, služby call center, agentur práce, zprostředkovatelských agentur, školících středisek

Žadatel: 

 • malý, střední nebo velký podnik, který podniká v odpovídající podporované ekonomické činnosti
 • jeden podnik může ve výzvě předložit pouze 1 žádost

Financování: 

 • výše dotace je stanovena v rozsahu 1 - 100 mil. Kč při míře podpory až 45 % (dle velikosti žadatele)

Příjem žádostí: 16. 11. 2016 - 16. 2. 2017


ICT a sdílené služby - budování a modernizace datových center


Aktivity: 

 • budování a modernizace datových center

Žadatel: 

 • malý, střední nebo velký podnik, který podniká v odpovídající podporované ekonomické činnosti
 • jeden podnik může ve výzvě předložit pouze 1 žádost

Financování: 

 • výše dotace je stanovena v rozsahu 10 - 120 mil. Kč při míře podpory až 45 % (dle velikosti žadatele)

Příjem žádostí: 16. 11. 2016 - 16. 2. 2017


Program Nemovitosti


Aktivity: 

 • projekt rekonstrukce objektu - projekt, jehož realizací dojde k rekonstrukci technicky nevyhovujícího objektu nebo objektu typu brownfield na podnikatelský objekt

 • projekt revitalizace plochy pro vlastní podnikaní - projekt, jehož realizací vzniknou investičně připravené plochy v rámci výstavby nové plochy pro vlastní podnikání

Žadatel: 

 • malý nebo střední podnik, který podniká v odpovídající podporované ekonomické činnosti

Financování: 

 • výše dotace je stanovena v rozsahu 1 - 50 mil. Kč při míře podpory až 45 % (dle velikosti žadatele)

Příjem žádostí: 21. 11. 2016 - 21. 2. 2017


Program Školící střediska


Aktivity: 

 • výstavba nových školících center

 • rekonstrukce školících center = rekonstrukce budov nebo jejich částí na školící střediska

 • pořízení vybavení školících prostor - nábytek, IT vybavení, praktické školící pomůcky atd.

 • pořízení vzdělávacích programů

Žadatel: 

 • malý nebo střední podnik, který podniká v odpovídající podporované ekonomické činnosti
 • minimálně uzavřená 2 po sobě následující účetní období

Financování: 

 •  výše dotace je stanovena v rozsahu 0,5 - 5 mil. Kč při míře podpory 50 % 

Příjem žádostí: 14. 11. 2016 - 14. 2. 2017


Program Spolupráce - Klastry


Aktivity: 

 • kolektivní výzkum

 • sdílená infrastruktura

 • internacionalizace klastru

 • rozvoj klastrové organizace

Žadatel: 

 • podnikatelské subjekty (zejména MSP), výzkumné organizace

Financování: 

 • minimální absolutní dotace pro jeden projekt: 500 tis. Kč
 • míra podpory dle typu projektu a žadatele až 70 %
Příjem předběžných žádostí: 7. 11. 2016 - 12. 1. 2017

Příjem plných žádostí: 7. 2. 2017 - 7. 4. 2017


 Program Technologie


Technologie IV


Aktivity: 

 • pořízení nových strojů, technologických zařízení a vybavení; podporu nelze poskytnout na prostou obnovu stávajícího strojního zařízení s nulovým stupněm inovace

Žadatel: 
 • podnikající fyzická a právnická osoba, která splňuje definici malého podniku

Financování: 

 • minimální absolutní dotace pro jeden projekt: 1 mil. - 20 mil. Kč
 • míra podpory max. 45 %

Příjem žádostí: 9. 12. 2016 - 28. 2. 2017


Technologie V


Aktivity: 

 • pořízení nových strojů, technologických zařízení a vybavení; podporu nelze poskytnout na prostou obnovu stávajícího strojního zařízení s nulovým stupněm inovace

Žadatel: 
 • podnikající fyzická a právnická osoba, která splňuje definici malého podniku s podnikatelskou historií kratší 3 let

Financování: 

 • minimální absolutní dotace pro jeden projekt: 100 tis. - 225 tis. Kč
 • míra podpory max. 45 %

Příjem žádostí: 9. 12. 2016 - 28. 2. 2017


Program Potenciál


Aktivity: 

 • založení nebo rozvoj center průmyslového výzkumu, vývoje a inovací spočívající v pořízení pozemků, budov, strojů/zařízení a jiného vybavení centra nezbytného pro zajištění aktivit tohoto centra

Žadatel: 
 • malý, střední nebo velký podnik, který podniká v některé z podporovaných činností vymezených dle klasifikace CZ-NACE a má alespoň 2 uzavřená účetní období

Financování: 

 • minimální absolutní dotace pro jeden projekt: 2 mil. - 75 mil. Kč
 • míra podpory max. 50 %

Příjem žádostí: 12. 12. 2016 - 28. 2. 2017


V případě, že Vás zaujaly některé informace a chcete se dozvědět více o možnostech rozvoje Vašeho podnikání, kontaktujte nás ještě dnes na 223 311 028 nebo na mail našich kolegů:

rudova@naviga4_cz

stanek@naviga4_cz

Nepřehlédněte

Výzva Nízkouhlíkové technologie II

Výzva Nízkouhlíkové technologie II OP PIK nyní nabízí podporu na pořízení inovativní technologie akumulace energie, a...

 

Dotace 4.0

S hrdostí oznamujeme, že jsme spustili dva inovativní projekty, které umožní našim klientům získat dotaci online!

 

Podzimní výzvy OP PIKU vyhlášeny!

Po dlouhém čekání Agentura pro podnikání a inovace (API) vyhlásila první výzvy v Operačním programu Podnikání a...

 

První schválený projekt ve 4. výzvě IROP je v naší gesci

Ačkoliv to často neděláme - není na škodu se čas od času pochválit a uvést příklad z praxe. Proto bychom Vám rádi ve...

 

Hledáte jiné formy prezentace Vašeho podniku? Může pomoci program Marketing

Patříte mezi malé, střední podniky, které mají standardní nástroje marketingu pro svůj podnik optimalizovány a pátráte...

 

Aktuální fakta, změny a informace v OP PIK

V pořadí 5. jednání Monitorovacího výboru Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost proběhlo 20....