Otevření výzev NORSKÝCH FONDŮ

K_devce.jpg Prostřednictvím Finančních mechanismů EHP a Norska (tzv. norských fondů) přispívá Norsko společně s Islandem a Lichtenštejnskem ke snižování ekonomických a sociálních rozdílů v Evropském hospodářském prostoru.   Posilují tak spolupráci mezi těmito zeměmi a státy Evropské unie.   

Jedním z programu norských fondů je Kulturní dědictví a současné umění, který je zaměřený na obnovu kulturních památek, a to jak movitých, tak nemovitých. Výzva - Zachování a revitalizace kulturního a přírodního dědictví - bude pravděpodobně otevřena 9. ledna do 9. dubna 2014. 

Pro další konkrétní informace nás kontaktujte ve formuláři v pravé části stránky, nebo navštivte webové stránky: www.norskefondy.cz

Aktuality

Úspory a inovace

V průběhu podzimu máte  možnost využít poměrně pestrou škálu podpory v  oblasti  inovací a úspor...

 

Výzkum, vývoj, inovace!

Během letních měsíců máte možnost využít širokou škálu podpory v oblasti inovací, výzkumu a vývoje. Aktuálně jsou...

 

Letní výzvy pro podnikatele vypsány

Posledního června byly vyhlášeny některé výzvy z poslední vlny pro podnikatele v roce 2017, o které jsme Vás nedávno...

 

Poslední vlna dotací pro podnikatele v roce 2017

Na léto je připravena poslední várka dotací pro podnikatele pro rok 2017. Výzvy budou vyhlášeny už v červnu,...

 

Cirkulární ekonomika

Pod cirkulární ekonomikou si můžete představit koncept, ve kterém neexistuje odpad (ano, čtete správně!). Cirkulární...

 

Energetické úspory s OPŽP

V dubnu letošního roku byly vyhlášeny dvě výzvy v rámci prioritní osy 5 zaměřené na energetické úspory ....

 

Aktuality