OPPI - Poradenství


Co lze financovat

Z tohoto dotačního programu lze financovat tyto projektové záměry:

  • poradenské služby, poskytované externími poradci oprávněnými k této činnosti, zaměřené na analýzu stavu podniků a navržení nápravných opatření vedoucích k inovaci produktu, procesu nebo organizace práce za účelem zvýšení konkurenceschopnosti firem.

 

Kdo může získat finanční prostředky

  • malé a střední podniky podnikající v podporovaných odvětvích (seznam CZ-NACE je určován konkrétní výzvou).

 

Jaké jsou základní podmínky financování

  • dotace je poskytována dle regionální mapy do výše 50 % výdajů projektu v závislosti na regionu a velikosti podniku.

 

Kde smím projekt realizovat

Projekt musí být realizován na území Česka mimo území hl. m. Prahy.

 

Kdy budu moci žádat o dotaci

Vyhlášení výzvy k předkládání žádostí o dotaci v programu Poradenství je plánováno na červen 2011. V rámci výzvy jsou podporovány tyto aktivity:

  • poradenství profesních specialistů.


Koho můžu kontaktovat

V případě zájmu o dotace z tohoto programu kontaktujte Davida Frolíka (frolik@naviga4_cz).

Aktuality

Úspory a inovace

V průběhu podzimu máte  možnost využít poměrně pestrou škálu podpory v  oblasti  inovací a úspor...

 

Výzkum, vývoj, inovace!

Během letních měsíců máte možnost využít širokou škálu podpory v oblasti inovací, výzkumu a vývoje. Aktuálně jsou...

 

Letní výzvy pro podnikatele vypsány

Posledního června byly vyhlášeny některé výzvy z poslední vlny pro podnikatele v roce 2017, o které jsme Vás nedávno...

 

Poslední vlna dotací pro podnikatele v roce 2017

Na léto je připravena poslední várka dotací pro podnikatele pro rok 2017. Výzvy budou vyhlášeny už v červnu,...

 

Cirkulární ekonomika

Pod cirkulární ekonomikou si můžete představit koncept, ve kterém neexistuje odpad (ano, čtete správně!). Cirkulární...

 

Energetické úspory s OPŽP

V dubnu letošního roku byly vyhlášeny dvě výzvy v rámci prioritní osy 5 zaměřené na energetické úspory ....

 

Aktuality