OPPI - Marketing, Naviga4

OPPI - Marketing


Co lze financovat

Z tohoto dotačního programu lze financovat tyto projektové záměry:

  • projekty podporující vstup podniků (nebo jejich seskupení) na zahraniční trhy – např. aktivity zaměřené na získávání marketingových informací o trzích, tvorba studií vstupu na tyto trhy, tvorba cizojazyčných internetových stránek, prezentace podniku na veletrzích a výstavách v zahraničí a s tím související tvorba propagačních materiálů.

 

Kdo může získat finanční prostředky

  • malé a střední podniky podnikající v podporovaných odvětvích (seznam CZ-NACE je určován konkrétní výzvou),
  • za určitých podmínek také velké podniky.

 

Jaké jsou základní podmínky financování

  • dotace je poskytována dle regionální mapy do výše 50 % výdajů projektu v závislosti na regionu a velikosti podniku,
  • dotace je poskytována v rozmezí 0,1 – 2 mil. Kč,
  • maximální výše dotace při účasti na specializovaných výstavách a veletrzích činí 100 tis. Kč.

 

Kde smím projekt realizovat

Projekt musí být realizován na území Česka mimo území hl. m. Prahy.

 

Kdy budu moci žádat o dotaci

Vyhlášení výzvy k předkládání žádostí o dotaci v programu Marketing je plánováno na květen 2011. V rámci výzvy jsou podporovány tyto aktivity:

  • účast firem na zahraničních veletrzích.


Koho můžu kontaktovat

V případě zájmu o dotace z tohoto programu kontaktujte Davida Frolíka (frolik@naviga4_cz).

Aktuality

Dotace na podporu podnikání, výzkumu a vývoje

V minulých dnech došlo k vyhlášení tří oblíbených výzev Operačního programu Podnikání a inovace pro...

 

Červnové novinky pro podnikatele

Během června dojde k vyhlášení širokého spektra výzev Operačního programu Podnikání a inovace pro...

 

Dotace na kompostéry a využití odpadů

V průběhu jara i podzimu jsou pro obce a města připraveny zajímavé dotační možnosti v oblasti odpadů a...

 

Jak na to: Analýza potenciálu produkce odpadů a materiálových toků

Nedílnou součástí žádosti o dotaci, v březnu vyhlašované výzvě č. 103 operačního programu Životní prostředí...

 

Pražské vouchery

Hlavní město Praha realizuje dva nové projekty se společným názvem Pražské vouchery. Díky projektům bude podpořen...

 

Prevence vzniku odpadů

Již v březnu by měla být vyhlášena výzva č. 103 Prevence vzniku odpadů operačního programu Životní prostředí....

 

Aktuality