Nové investice do volnočasových aktivit

O_ROZVOJ_REGIONU_B.jpg Středočeské obce mají další šanci pro realizaci projektů podporujících volnočasové aktivity. Regionální rada uveřejnila v rámci Operačního programu Střední Čechy další výzvu k předkládání návrhů žádostí o dotaci pro obce s počtem obyvatel 500 až 5000. 

Další Podporu mohou získat malé obce spadající do regionu Středních Čech pro zkvalitnění volnočasových aktivit svých obyvatel. Zveřejněná výzva k předkládání projektů nemá ovšem za cíl podpořit rozvoj cestovního ruchu v oblasti, ale zkvalitnit život místním obyvatelům. Jaké projekty mají největší šanci podporu získat?


Například budování sportovních objektů a hřišť, knihovny, víceúčelové kulturní sály, divadla, kina, koupaliště a další.

Minimální přípustná výše výdajů na jeden projekt je 1 milion Kč, maximální hranice dosahuje 20 milionů Kč. Více informací najdete zde.

Aktuality

Úspory a inovace

V průběhu podzimu máte  možnost využít poměrně pestrou škálu podpory v  oblasti  inovací a úspor...

 

Výzkum, vývoj, inovace!

Během letních měsíců máte možnost využít širokou škálu podpory v oblasti inovací, výzkumu a vývoje. Aktuálně jsou...

 

Letní výzvy pro podnikatele vypsány

Posledního června byly vyhlášeny některé výzvy z poslední vlny pro podnikatele v roce 2017, o které jsme Vás nedávno...

 

Poslední vlna dotací pro podnikatele v roce 2017

Na léto je připravena poslední várka dotací pro podnikatele pro rok 2017. Výzvy budou vyhlášeny už v červnu,...

 

Cirkulární ekonomika

Pod cirkulární ekonomikou si můžete představit koncept, ve kterém neexistuje odpad (ano, čtete správně!). Cirkulární...

 

Energetické úspory s OPŽP

V dubnu letošního roku byly vyhlášeny dvě výzvy v rámci prioritní osy 5 zaměřené na energetické úspory ....

 

Aktuality