Nové investice do volnočasových aktivit, Naviga4

Nové investice do volnočasových aktivit

O_ROZVOJ_REGIONU_B.jpg Středočeské obce mají další šanci pro realizaci projektů podporujících volnočasové aktivity. Regionální rada uveřejnila v rámci Operačního programu Střední Čechy další výzvu k předkládání návrhů žádostí o dotaci pro obce s počtem obyvatel 500 až 5000. 

Další Podporu mohou získat malé obce spadající do regionu Středních Čech pro zkvalitnění volnočasových aktivit svých obyvatel. Zveřejněná výzva k předkládání projektů nemá ovšem za cíl podpořit rozvoj cestovního ruchu v oblasti, ale zkvalitnit život místním obyvatelům. Jaké projekty mají největší šanci podporu získat?


Například budování sportovních objektů a hřišť, knihovny, víceúčelové kulturní sály, divadla, kina, koupaliště a další.

Minimální přípustná výše výdajů na jeden projekt je 1 milion Kč, maximální hranice dosahuje 20 milionů Kč. Více informací najdete zde.

Aktuality

Dotace na podporu podnikání, výzkumu a vývoje

V minulých dnech došlo k vyhlášení tří oblíbených výzev Operačního programu Podnikání a inovace pro...

 

Červnové novinky pro podnikatele

Během června dojde k vyhlášení širokého spektra výzev Operačního programu Podnikání a inovace pro...

 

Dotace na kompostéry a využití odpadů

V průběhu jara i podzimu jsou pro obce a města připraveny zajímavé dotační možnosti v oblasti odpadů a...

 

Jak na to: Analýza potenciálu produkce odpadů a materiálových toků

Nedílnou součástí žádosti o dotaci, v březnu vyhlašované výzvě č. 103 operačního programu Životní prostředí...

 

Pražské vouchery

Hlavní město Praha realizuje dva nové projekty se společným názvem Pražské vouchery. Díky projektům bude podpořen...

 

Prevence vzniku odpadů

Již v březnu by měla být vyhlášena výzva č. 103 Prevence vzniku odpadů operačního programu Životní prostředí....

 

Aktuality