Nepropásněte dotaci z Operačního programu Životní prostředí, Naviga4

Nepropásněte dotaci z Operačního programu Životní prostředí

Výjimečné příležitosti pro podnikatele také nabízí největší dotační titul zaměřený na životní prostředí.

OPERAČNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

Rekonstrukce průmyslových kanalizací a ČOV, nákupy kompostáren, rekultivace skládek, vybudování bioplynových stanic a stanic na třídění odpadu a další projekty v oblasti ochrany životního prostředí budou pro podnikatele podporovány z Operačního programu Životní prostředí. Pro rok 2012 je v tomto dotačním titulu naplánováno několik výzev. Od června a července 2012 bude možné podávat žádosti o dotaci. Pro více informací kontaktujte: pollak@naviga4_cz

Aktuality

Dotace na podporu podnikání, výzkumu a vývoje

V minulých dnech došlo k vyhlášení tří oblíbených výzev Operačního programu Podnikání a inovace pro...

 

Červnové novinky pro podnikatele

Během června dojde k vyhlášení širokého spektra výzev Operačního programu Podnikání a inovace pro...

 

Dotace na kompostéry a využití odpadů

V průběhu jara i podzimu jsou pro obce a města připraveny zajímavé dotační možnosti v oblasti odpadů a...

 

Jak na to: Analýza potenciálu produkce odpadů a materiálových toků

Nedílnou součástí žádosti o dotaci, v březnu vyhlašované výzvě č. 103 operačního programu Životní prostředí...

 

Pražské vouchery

Hlavní město Praha realizuje dva nové projekty se společným názvem Pražské vouchery. Díky projektům bude podpořen...

 

Prevence vzniku odpadů

Již v březnu by měla být vyhlášena výzva č. 103 Prevence vzniku odpadů operačního programu Životní prostředí....

 

Aktuality