Nepropásněte dotaci z Operačního programu Životní prostředí

Výjimečné příležitosti pro podnikatele také nabízí největší dotační titul zaměřený na životní prostředí.

OPERAČNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

Rekonstrukce průmyslových kanalizací a ČOV, nákupy kompostáren, rekultivace skládek, vybudování bioplynových stanic a stanic na třídění odpadu a další projekty v oblasti ochrany životního prostředí budou pro podnikatele podporovány z Operačního programu Životní prostředí. Pro rok 2012 je v tomto dotačním titulu naplánováno několik výzev. Od června a července 2012 bude možné podávat žádosti o dotaci. Pro více informací kontaktujte: pollak@naviga4_cz

Aktuality

Úspory a inovace

V průběhu podzimu máte  možnost využít poměrně pestrou škálu podpory v  oblasti  inovací a úspor...

 

Výzkum, vývoj, inovace!

Během letních měsíců máte možnost využít širokou škálu podpory v oblasti inovací, výzkumu a vývoje. Aktuálně jsou...

 

Letní výzvy pro podnikatele vypsány

Posledního června byly vyhlášeny některé výzvy z poslední vlny pro podnikatele v roce 2017, o které jsme Vás nedávno...

 

Poslední vlna dotací pro podnikatele v roce 2017

Na léto je připravena poslední várka dotací pro podnikatele pro rok 2017. Výzvy budou vyhlášeny už v červnu,...

 

Cirkulární ekonomika

Pod cirkulární ekonomikou si můžete představit koncept, ve kterém neexistuje odpad (ano, čtete správně!). Cirkulární...

 

Energetické úspory s OPŽP

V dubnu letošního roku byly vyhlášeny dvě výzvy v rámci prioritní osy 5 zaměřené na energetické úspory ....

 

Aktuality