Naviga 4 zpracovala komunikační strategii evropského regionu Dunaj-Vltava, Naviga4

Naviga 4 zpracovala komunikační strategii evropského regionu Dunaj-Vltava

Naviga4 se zhostila nelehkého úkolu zpracování účinné komunikační strategie česko-německo-rakouského regionu Dunaj - Vltava. Projekt byl dotován z prostředků Operačního programu přeshraniční spolupráce Interreg IIIA Bavorsko - Česká republika. 

Více se o projektu dozvíte v sekci Odborné prezentace (prezentace v německém jazyce)

Aktuality

Dotace na podporu podnikání, výzkumu a vývoje

V minulých dnech došlo k vyhlášení tří oblíbených výzev Operačního programu Podnikání a inovace pro...

 

Červnové novinky pro podnikatele

Během června dojde k vyhlášení širokého spektra výzev Operačního programu Podnikání a inovace pro...

 

Dotace na kompostéry a využití odpadů

V průběhu jara i podzimu jsou pro obce a města připraveny zajímavé dotační možnosti v oblasti odpadů a...

 

Jak na to: Analýza potenciálu produkce odpadů a materiálových toků

Nedílnou součástí žádosti o dotaci, v březnu vyhlašované výzvě č. 103 operačního programu Životní prostředí...

 

Pražské vouchery

Hlavní město Praha realizuje dva nové projekty se společným názvem Pražské vouchery. Díky projektům bude podpořen...

 

Prevence vzniku odpadů

Již v březnu by měla být vyhlášena výzva č. 103 Prevence vzniku odpadů operačního programu Životní prostředí....

 

Aktuality