Možnosti získání zvýhodněných úvěrů, Naviga4

Možnosti získání zvýhodněných úvěrů

V Evropě je několik bankovních institucí, které jak veřejnému, tak privátnímu sektoru nabízení řadu produktů. Mezi takové instituce patří i Evropská investiční banka, která nabízí například zvýhodněné čerpání úvěrů nebo garanci při poskytování úvěrů. 

Další informace o produktech evropských bankovních domů naleznete v newslettru Komerční banky (KB EU Point) na tomto odkazu:

http://www.kb.cz/cs/kb-eu-point/kb-eu-point-news.shtml


Evropská investiční banka (EIB)

Poskytnuté úvěry mohou být flexibilní, co se týče velikosti, doby trvání nebo struktury, avšak finální rozhodnutí leží výhradně na zprostředkovatelské instituci, která rozhoduje na základě výše finančního risku a dalších dílčích faktorech.Zprostředkované úvěry (Intermediated loans)

 

Zprostředkované úvěry jsou nabízeny jak malým a středním podnikatelům, tak velkým společnostem a státnímu aparátu. 

Poskytnuté úvěry mohou být flexibilní, co se týče velikosti, doby trvání nebo struktury, avšak finální rozhodnutí leží výhradně na zprostředkovatelské instituci, která rozhoduje na základě výše finančního risku a dalších dílčích faktorech.

Úvěru od Evropské investiční banky také využil Dopravní podnik města Prahy. To díky úvěru, který činí 75 milionů EUR, bude dopravní podnik schopný rozšířit trasu metra A. Je to také již 5. projekt, kde dopravní podnik využil úvěru EIB.

 


Projektové úvěry (Project loans)

Základní podmínkou projektových úvěrů je, že projekty musí přesahovat 25 mil EUR, úvěry jsou do výše 50 % celkových nákladů v rámci jednoho projektu. Projekt může být jak pro veřejný, tak pro soukromý sektor. Podmínky financování nejsou striktně dány. Každý projekt je posuzován jednotlivě, záleží zde na typu investice a na ručení třetí strany (tou mohou být banky nebo jiné finanční instituce).
Les.Mis__rables.2012.720p.BRrip.x264.jpg

Aktuality

Dotace na podporu podnikání, výzkumu a vývoje

V minulých dnech došlo k vyhlášení tří oblíbených výzev Operačního programu Podnikání a inovace pro...

 

Červnové novinky pro podnikatele

Během června dojde k vyhlášení širokého spektra výzev Operačního programu Podnikání a inovace pro...

 

Dotace na kompostéry a využití odpadů

V průběhu jara i podzimu jsou pro obce a města připraveny zajímavé dotační možnosti v oblasti odpadů a...

 

Jak na to: Analýza potenciálu produkce odpadů a materiálových toků

Nedílnou součástí žádosti o dotaci, v březnu vyhlašované výzvě č. 103 operačního programu Životní prostředí...

 

Pražské vouchery

Hlavní město Praha realizuje dva nové projekty se společným názvem Pražské vouchery. Díky projektům bude podpořen...

 

Prevence vzniku odpadů

Již v březnu by měla být vyhlášena výzva č. 103 Prevence vzniku odpadů operačního programu Životní prostředí....

 

Aktuality