Možnosti získání zvýhodněných úvěrů

V Evropě je několik bankovních institucí, které jak veřejnému, tak privátnímu sektoru nabízení řadu produktů. Mezi takové instituce patří i Evropská investiční banka, která nabízí například zvýhodněné čerpání úvěrů nebo garanci při poskytování úvěrů. 

Další informace o produktech evropských bankovních domů naleznete v newslettru Komerční banky (KB EU Point) na tomto odkazu:

http://www.kb.cz/cs/kb-eu-point/kb-eu-point-news.shtml


Evropská investiční banka (EIB)

Poskytnuté úvěry mohou být flexibilní, co se týče velikosti, doby trvání nebo struktury, avšak finální rozhodnutí leží výhradně na zprostředkovatelské instituci, která rozhoduje na základě výše finančního risku a dalších dílčích faktorech.Zprostředkované úvěry (Intermediated loans)

 

Zprostředkované úvěry jsou nabízeny jak malým a středním podnikatelům, tak velkým společnostem a státnímu aparátu. 

Poskytnuté úvěry mohou být flexibilní, co se týče velikosti, doby trvání nebo struktury, avšak finální rozhodnutí leží výhradně na zprostředkovatelské instituci, která rozhoduje na základě výše finančního risku a dalších dílčích faktorech.

Úvěru od Evropské investiční banky také využil Dopravní podnik města Prahy. To díky úvěru, který činí 75 milionů EUR, bude dopravní podnik schopný rozšířit trasu metra A. Je to také již 5. projekt, kde dopravní podnik využil úvěru EIB.

 


Projektové úvěry (Project loans)

Základní podmínkou projektových úvěrů je, že projekty musí přesahovat 25 mil EUR, úvěry jsou do výše 50 % celkových nákladů v rámci jednoho projektu. Projekt může být jak pro veřejný, tak pro soukromý sektor. Podmínky financování nejsou striktně dány. Každý projekt je posuzován jednotlivě, záleží zde na typu investice a na ručení třetí strany (tou mohou být banky nebo jiné finanční instituce).
Les.Mis__rables.2012.720p.BRrip.x264.jpg

Aktuality

Úspory a inovace

V průběhu podzimu máte  možnost využít poměrně pestrou škálu podpory v  oblasti  inovací a úspor...

 

Výzkum, vývoj, inovace!

Během letních měsíců máte možnost využít širokou škálu podpory v oblasti inovací, výzkumu a vývoje. Aktuálně jsou...

 

Letní výzvy pro podnikatele vypsány

Posledního června byly vyhlášeny některé výzvy z poslední vlny pro podnikatele v roce 2017, o které jsme Vás nedávno...

 

Poslední vlna dotací pro podnikatele v roce 2017

Na léto je připravena poslední várka dotací pro podnikatele pro rok 2017. Výzvy budou vyhlášeny už v červnu,...

 

Cirkulární ekonomika

Pod cirkulární ekonomikou si můžete představit koncept, ve kterém neexistuje odpad (ano, čtete správně!). Cirkulární...

 

Energetické úspory s OPŽP

V dubnu letošního roku byly vyhlášeny dvě výzvy v rámci prioritní osy 5 zaměřené na energetické úspory ....

 

Aktuality