Dotace 4.0

GE_M__jGrant.png S hrdostí oznamujeme, že jsme spustili dva inovativní projekty, které umožní našim klientům získat dotaci online!


Dotace jinak


Dotační poradenství v současnosti prochází obdobím zásadních změn. Kromě zvyšující se konkurence na trhu poradenských služeb a s tím spojeného neustálého tlaku na růst kvality a pokles ceny služeb jsme svědky strukturálních změn v nastavení dotačních programů. Mezi ty nejzásadnější patří:

  • Zvyšující se počet programů a výzev, ve kterých převažují tvrdá, číselná hodnotící kritéria na úkor měkkých kvalitativních kritérií. Klesá tak prostor pro subjektivní stanoviska hodnotitelů. Častější vypisování výzev, u kterých rozhoduje rychlost podání žádosti. Zkracuje se tak čas potřebný na přípravu precizní a vnitřně provázané žádosti. Mnohdy zcela zásadně.
  • Postupné zvyšování povědomí a znalostí žadatelů o dotačním cyklu vede k poklesu poptávky po klasických poradenských službách. Toto je viditelné zejména u vícenásobných příjemců dotací, kteří si chtějí psát dotace sami.
  • Přidaná hodnota poradenských služeb se přesouvá k řízení a administraci schválených projektů, organizaci výběrových řízení a k prevenci a řešení problémů při realizaci projektů.

Tyto změny vnímáme jako nevyhnutný vývoj a spíše než ohrožení je považujeme za příležitosti. Jsme společnost s více jak 12 letou historií v dotačním poradenství, stovkami schválených žádostí a miliardami v načerpaných dotací. Pracujeme se širokým spektrem žadatelů a dotačních programů. Patříme mezi špičku v oblasti evaluací operačních programů na českém trhu. Nabyté zkušenosti a reputace jsou našim silným aktivem a odrazovým můstkem pro další zlepšování služeb. V reakci na aktuální potřeby našich klientů i změnu strategie poskytovatelů dotací jsme připravili tyto nové, inovativní služby v oblasti dotačního poradenství:

MůjGrant


O čem je řeč: 

Revoluční online nástroj, který kombinuje naše zkušenosti a znalosti s nejmodernější technologií. Zpřístupní žadatelům poradenské know-how a dá jim možnost zpracovat si žádost o dotaci vlastními silami, mnohdy kvalitněji a určitě levněji než při použití klasické poradenské firmy. Nástroj vede přípravou žádosti, poskytuje konkrétní rady a triky, které zvyšují šanci na úspěch. 

Pro koho je určen: 

Nástroj je určen pro jednodušší dotační programy, u kterých není vyžadována nějaká specifická odbornost, např. programy na nákup technologií pro podnikatele. Více informací na www.mujgrant.cz.


GrantExpert


O čem je řeč: 

Internetový portál, který propojuje nezávislé dotační poradce s žadateli o dotace. Grantexpert přináší žadatelům možnost vybrat si vhodného a prověřeného experta na základě jeho zkušeností a referencí a díky postupnému uvolňování finančních prostředků jim garantuje dodání služby. Dotačním poradcům poskytuje přístup k ověřeným projektovým záměrům a garantuje úhrady ceny za jejich služby. Ceny za své služby si poradci stanovují sami. 

Pro koho je určen: 

Portál je určen pro žadatele poptávající službu dotačního poradce – specialisty na konkrétní oblast či region, nepotřebují však zázemí velké poradenské firmy. Více informací na www.grantexpert.cz.


   

 

 

 

 

 

Nepřehlédněte

Dotace 4.0

S hrdostí oznamujeme, že jsme spustili dva inovativní projekty, které umožní našim klientům získat dotaci online!

 

Podzimní výzvy OP PIKU vyhlášeny!

Po dlouhém čekání Agentura pro podnikání a inovace (API) vyhlásila první výzvy v Operačním programu Podnikání a...

 

První schválený projekt ve 4. výzvě IROP je v naší gesci

Ačkoliv to často neděláme - není na škodu se čas od času pochválit a uvést příklad z praxe. Proto bychom Vám rádi ve...

 

Hledáte jiné formy prezentace Vašeho podniku? Může pomoci program Marketing

Patříte mezi malé, střední podniky, které mají standardní nástroje marketingu pro svůj podnik optimalizovány a pátráte...

 

Aktuální fakta, změny a informace v OP PIK

V pořadí 5. jednání Monitorovacího výboru Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost proběhlo 20....

 

OP PIK nově od roku 2017 podpoří projekty typu start-up

Rizikový kapitál bude nový program v rámci Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost, který usnadní...