Dotace 4.0, Naviga4

Dotace 4.0

GE_M__jGrant.png S hrdostí oznamujeme, že jsme spustili dva inovativní projekty, které umožní našim klientům získat dotaci online!


Dotace jinak


Dotační poradenství v současnosti prochází obdobím zásadních změn. Kromě zvyšující se konkurence na trhu poradenských služeb a s tím spojeného neustálého tlaku na růst kvality a pokles ceny služeb jsme svědky strukturálních změn v nastavení dotačních programů. Mezi ty nejzásadnější patří:

  • Zvyšující se počet programů a výzev, ve kterých převažují tvrdá, číselná hodnotící kritéria na úkor měkkých kvalitativních kritérií. Klesá tak prostor pro subjektivní stanoviska hodnotitelů. Častější vypisování výzev, u kterých rozhoduje rychlost podání žádosti. Zkracuje se tak čas potřebný na přípravu precizní a vnitřně provázané žádosti. Mnohdy zcela zásadně.
  • Postupné zvyšování povědomí a znalostí žadatelů o dotačním cyklu vede k poklesu poptávky po klasických poradenských službách. Toto je viditelné zejména u vícenásobných příjemců dotací, kteří si chtějí psát dotace sami.
  • Přidaná hodnota poradenských služeb se přesouvá k řízení a administraci schválených projektů, organizaci výběrových řízení a k prevenci a řešení problémů při realizaci projektů.

Tyto změny vnímáme jako nevyhnutný vývoj a spíše než ohrožení je považujeme za příležitosti. Jsme společnost s více jak 12 letou historií v dotačním poradenství, stovkami schválených žádostí a miliardami v načerpaných dotací. Pracujeme se širokým spektrem žadatelů a dotačních programů. Patříme mezi špičku v oblasti evaluací operačních programů na českém trhu. Nabyté zkušenosti a reputace jsou našim silným aktivem a odrazovým můstkem pro další zlepšování služeb. V reakci na aktuální potřeby našich klientů i změnu strategie poskytovatelů dotací jsme připravili tyto nové, inovativní služby v oblasti dotačního poradenství:

MůjGrant


O čem je řeč: 

Revoluční online nástroj, který kombinuje naše zkušenosti a znalosti s nejmodernější technologií. Zpřístupní žadatelům poradenské know-how a dá jim možnost zpracovat si žádost o dotaci vlastními silami, mnohdy kvalitněji a určitě levněji než při použití klasické poradenské firmy. Nástroj vede přípravou žádosti, poskytuje konkrétní rady a triky, které zvyšují šanci na úspěch. 

Pro koho je určen: 

Nástroj je určen pro jednodušší dotační programy, u kterých není vyžadována nějaká specifická odbornost, např. programy na nákup technologií pro podnikatele. Více informací na www.mujgrant.cz.


GrantExpert


O čem je řeč: 

Internetový portál, který propojuje nezávislé dotační poradce s žadateli o dotace. Grantexpert přináší žadatelům možnost vybrat si vhodného a prověřeného experta na základě jeho zkušeností a referencí a díky postupnému uvolňování finančních prostředků jim garantuje dodání služby. Dotačním poradcům poskytuje přístup k ověřeným projektovým záměrům a garantuje úhrady ceny za jejich služby. Ceny za své služby si poradci stanovují sami. 

Pro koho je určen: 

Portál je určen pro žadatele poptávající službu dotačního poradce – specialisty na konkrétní oblast či region, nepotřebují však zázemí velké poradenské firmy. Více informací na www.grantexpert.cz.


   

 

 

 

 

 

Aktuality

Dotace na podporu podnikání, výzkumu a vývoje

V minulých dnech došlo k vyhlášení tří oblíbených výzev Operačního programu Podnikání a inovace pro...

 

Červnové novinky pro podnikatele

Během června dojde k vyhlášení širokého spektra výzev Operačního programu Podnikání a inovace pro...

 

Dotace na kompostéry a využití odpadů

V průběhu jara i podzimu jsou pro obce a města připraveny zajímavé dotační možnosti v oblasti odpadů a...

 

Jak na to: Analýza potenciálu produkce odpadů a materiálových toků

Nedílnou součástí žádosti o dotaci, v březnu vyhlašované výzvě č. 103 operačního programu Životní prostředí...

 

Pražské vouchery

Hlavní město Praha realizuje dva nové projekty se společným názvem Pražské vouchery. Díky projektům bude podpořen...

 

Prevence vzniku odpadů

Již v březnu by měla být vyhlášena výzva č. 103 Prevence vzniku odpadů operačního programu Životní prostředí....

 

Aktuality