Dotace 4.0

GE_M__jGrant.png S hrdostí oznamujeme, že jsme spustili dva inovativní projekty, které umožní našim klientům získat dotaci online!


Dotace jinak


Dotační poradenství v současnosti prochází obdobím zásadních změn. Kromě zvyšující se konkurence na trhu poradenských služeb a s tím spojeného neustálého tlaku na růst kvality a pokles ceny služeb jsme svědky strukturálních změn v nastavení dotačních programů. Mezi ty nejzásadnější patří:

  • Zvyšující se počet programů a výzev, ve kterých převažují tvrdá, číselná hodnotící kritéria na úkor měkkých kvalitativních kritérií. Klesá tak prostor pro subjektivní stanoviska hodnotitelů. Častější vypisování výzev, u kterých rozhoduje rychlost podání žádosti. Zkracuje se tak čas potřebný na přípravu precizní a vnitřně provázané žádosti. Mnohdy zcela zásadně.
  • Postupné zvyšování povědomí a znalostí žadatelů o dotačním cyklu vede k poklesu poptávky po klasických poradenských službách. Toto je viditelné zejména u vícenásobných příjemců dotací, kteří si chtějí psát dotace sami.
  • Přidaná hodnota poradenských služeb se přesouvá k řízení a administraci schválených projektů, organizaci výběrových řízení a k prevenci a řešení problémů při realizaci projektů.

Tyto změny vnímáme jako nevyhnutný vývoj a spíše než ohrožení je považujeme za příležitosti. Jsme společnost s více jak 12 letou historií v dotačním poradenství, stovkami schválených žádostí a miliardami v načerpaných dotací. Pracujeme se širokým spektrem žadatelů a dotačních programů. Patříme mezi špičku v oblasti evaluací operačních programů na českém trhu. Nabyté zkušenosti a reputace jsou našim silným aktivem a odrazovým můstkem pro další zlepšování služeb. V reakci na aktuální potřeby našich klientů i změnu strategie poskytovatelů dotací jsme připravili tyto nové, inovativní služby v oblasti dotačního poradenství:

MůjGrant


O čem je řeč: 

Revoluční online nástroj, který kombinuje naše zkušenosti a znalosti s nejmodernější technologií. Zpřístupní žadatelům poradenské know-how a dá jim možnost zpracovat si žádost o dotaci vlastními silami, mnohdy kvalitněji a určitě levněji než při použití klasické poradenské firmy. Nástroj vede přípravou žádosti, poskytuje konkrétní rady a triky, které zvyšují šanci na úspěch. 

Pro koho je určen: 

Nástroj je určen pro jednodušší dotační programy, u kterých není vyžadována nějaká specifická odbornost, např. programy na nákup technologií pro podnikatele. Více informací na www.mujgrant.cz.


GrantExpert


O čem je řeč: 

Internetový portál, který propojuje nezávislé dotační poradce s žadateli o dotace. Grantexpert přináší žadatelům možnost vybrat si vhodného a prověřeného experta na základě jeho zkušeností a referencí a díky postupnému uvolňování finančních prostředků jim garantuje dodání služby. Dotačním poradcům poskytuje přístup k ověřeným projektovým záměrům a garantuje úhrady ceny za jejich služby. Ceny za své služby si poradci stanovují sami. 

Pro koho je určen: 

Portál je určen pro žadatele poptávající službu dotačního poradce – specialisty na konkrétní oblast či region, nepotřebují však zázemí velké poradenské firmy. Více informací na www.grantexpert.cz.


   

 

 

 

 

 

Nepřehlédněte

Výzva Nízkouhlíkové technologie II

Výzva Nízkouhlíkové technologie II OP PIK nyní nabízí podporu na pořízení inovativní technologie akumulace energie, a...

 

Dotace 4.0

S hrdostí oznamujeme, že jsme spustili dva inovativní projekty, které umožní našim klientům získat dotaci online!

 

Podzimní výzvy OP PIKU vyhlášeny!

Po dlouhém čekání Agentura pro podnikání a inovace (API) vyhlásila první výzvy v Operačním programu Podnikání a...

 

První schválený projekt ve 4. výzvě IROP je v naší gesci

Ačkoliv to často neděláme - není na škodu se čas od času pochválit a uvést příklad z praxe. Proto bychom Vám rádi ve...

 

Hledáte jiné formy prezentace Vašeho podniku? Může pomoci program Marketing

Patříte mezi malé, střední podniky, které mají standardní nástroje marketingu pro svůj podnik optimalizovány a pátráte...

 

Aktuální fakta, změny a informace v OP PIK

V pořadí 5. jednání Monitorovacího výboru Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost proběhlo 20....