Cirkulární ekonomika, Naviga4

Cirkulární ekonomika

Termokompostownik.jpg Pod cirkulární ekonomikou si můžete představit koncept, ve kterém neexistuje odpad (ano, čtete správně!). Cirkulární ekonomika nachází svou inspiraci v přírodních ekosystémech, které jsou založeny na dokonalých a funkčních cyklech organických živin. Tuto představu aplikuje ve světě lidí.

Cirkulární ekonomika – co to je?

Mezi základní principy, které tento koncept definují patří:

  • Uzavírání toků materiálů ve funkčních a nekončících cyklech, kde neztrácejí hodnotu.
  • Čerpání energie z obnovitelných a udržitelných zdrojů.
  • Navrhování takových produktů a služeb, které nemají negativní dopady na přírodní ekosystémy a lidské zdroje.
S cirkulární ekonomikou úzce souvisí i v dubnu vyhlášená výzva č. 68 Operačního programu Životní prostředí. Mezi hlavní cíle výzvy patří snížení množství odpadů z výroby, příprava výrobků na konci životnosti pro opětovné použití a podpora zavádění tzv. systému door-to-door. Podpora směřuje jak k projektům zaměřujícím se na předcházení vzniku komunálního odpadu, tak i odpadu průmyslového.

Ke snížení vzniku biologicky rozložitelného odpadu napomáhají domácí kompostéry pro občany, podporované ve výzvě č. 68. Podpora se vztahuje pouze na biologicky rozložitelné materiály rostlinného původu a v rámci projektu je možné pořídit i štěpkovač. Výzva se nicméně nevztahuje na výstavbu či dovybavení komunitní kompostárny, pořízení svozového prostředku ani manipulační techniky. Tento typ podpory je určen pouze veřejným subjektům. Ostatní typy projektů z výzvy č. 68 jsou již bez omezení a podpora je určená i soukromým podnikatelským subjektům.

Aktuality

Dotace na podporu podnikání, výzkumu a vývoje

V minulých dnech došlo k vyhlášení tří oblíbených výzev Operačního programu Podnikání a inovace pro...

 

Červnové novinky pro podnikatele

Během června dojde k vyhlášení širokého spektra výzev Operačního programu Podnikání a inovace pro...

 

Dotace na kompostéry a využití odpadů

V průběhu jara i podzimu jsou pro obce a města připraveny zajímavé dotační možnosti v oblasti odpadů a...

 

Jak na to: Analýza potenciálu produkce odpadů a materiálových toků

Nedílnou součástí žádosti o dotaci, v březnu vyhlašované výzvě č. 103 operačního programu Životní prostředí...

 

Pražské vouchery

Hlavní město Praha realizuje dva nové projekty se společným názvem Pražské vouchery. Díky projektům bude podpořen...

 

Prevence vzniku odpadů

Již v březnu by měla být vyhlášena výzva č. 103 Prevence vzniku odpadů operačního programu Životní prostředí....

 

Aktuality