Cirkulární ekonomika

Termokompostownik.jpg Pod cirkulární ekonomikou si můžete představit koncept, ve kterém neexistuje odpad (ano, čtete správně!). Cirkulární ekonomika nachází svou inspiraci v přírodních ekosystémech, které jsou založeny na dokonalých a funkčních cyklech organických živin. Tuto představu aplikuje ve světě lidí.

Cirkulární ekonomika – co to je?

Mezi základní principy, které tento koncept definují patří:

  • Uzavírání toků materiálů ve funkčních a nekončících cyklech, kde neztrácejí hodnotu.
  • Čerpání energie z obnovitelných a udržitelných zdrojů.
  • Navrhování takových produktů a služeb, které nemají negativní dopady na přírodní ekosystémy a lidské zdroje.
S cirkulární ekonomikou úzce souvisí i v dubnu vyhlášená výzva č. 68 Operačního programu Životní prostředí. Mezi hlavní cíle výzvy patří snížení množství odpadů z výroby, příprava výrobků na konci životnosti pro opětovné použití a podpora zavádění tzv. systému door-to-door. Podpora směřuje jak k projektům zaměřujícím se na předcházení vzniku komunálního odpadu, tak i odpadu průmyslového.

Ke snížení vzniku biologicky rozložitelného odpadu napomáhají domácí kompostéry pro občany, podporované ve výzvě č. 68. Podpora se vztahuje pouze na biologicky rozložitelné materiály rostlinného původu a v rámci projektu je možné pořídit i štěpkovač. Výzva se nicméně nevztahuje na výstavbu či dovybavení komunitní kompostárny, pořízení svozového prostředku ani manipulační techniky. Tento typ podpory je určen pouze veřejným subjektům. Ostatní typy projektů z výzvy č. 68 jsou již bez omezení a podpora je určená i soukromým podnikatelským subjektům.

Aktuality

Úspory a inovace

V průběhu podzimu máte  možnost využít poměrně pestrou škálu podpory v  oblasti  inovací a úspor...

 

Výzkum, vývoj, inovace!

Během letních měsíců máte možnost využít širokou škálu podpory v oblasti inovací, výzkumu a vývoje. Aktuálně jsou...

 

Letní výzvy pro podnikatele vypsány

Posledního června byly vyhlášeny některé výzvy z poslední vlny pro podnikatele v roce 2017, o které jsme Vás nedávno...

 

Poslední vlna dotací pro podnikatele v roce 2017

Na léto je připravena poslední várka dotací pro podnikatele pro rok 2017. Výzvy budou vyhlášeny už v červnu,...

 

Cirkulární ekonomika

Pod cirkulární ekonomikou si můžete představit koncept, ve kterém neexistuje odpad (ano, čtete správně!). Cirkulární...

 

Energetické úspory s OPŽP

V dubnu letošního roku byly vyhlášeny dvě výzvy v rámci prioritní osy 5 zaměřené na energetické úspory ....

 

Aktuality