Čerpání evropských fondů bude jednodušší

Poskytování finančních prostředků z fondů EU by mělo být podle Zastoupení Evropské komise v ČR od roku 2013 efektivnější. Změnu by měli pozitivně pocítit především koncoví příjemci. Naši dotační experti vývoj v oblasti pravidel financování projektů pečlivě monitorují, abychom našim zákazníkům mohli poskytnout co nejčerstvější informace. 

Více viz.: http://ec.europa.eu/ceskarepublika/press/press_releases/12_1133_cs.htm 

Aktuality

Úspory a inovace

V průběhu podzimu máte  možnost využít poměrně pestrou škálu podpory v  oblasti  inovací a úspor...

 

Výzkum, vývoj, inovace!

Během letních měsíců máte možnost využít širokou škálu podpory v oblasti inovací, výzkumu a vývoje. Aktuálně jsou...

 

Letní výzvy pro podnikatele vypsány

Posledního června byly vyhlášeny některé výzvy z poslední vlny pro podnikatele v roce 2017, o které jsme Vás nedávno...

 

Poslední vlna dotací pro podnikatele v roce 2017

Na léto je připravena poslední várka dotací pro podnikatele pro rok 2017. Výzvy budou vyhlášeny už v červnu,...

 

Cirkulární ekonomika

Pod cirkulární ekonomikou si můžete představit koncept, ve kterém neexistuje odpad (ano, čtete správně!). Cirkulární...

 

Energetické úspory s OPŽP

V dubnu letošního roku byly vyhlášeny dvě výzvy v rámci prioritní osy 5 zaměřené na energetické úspory ....

 

Aktuality