Až 200 000 EUR na Váš projekt prohlubující mezinárodní spolupráci

Ministerstvo průmyslu a obchodu společně s agenturou CzechInvest vyzívají podnikatele zavádějící či rozšiřující výrobu mimo EU k možnosti čerpání z programu Mezinárodní technologické spolupráce.

Společné projekty by měly vést k zavedení či rozšíření výrobků v oblastech:

  • strojírenství,
  • elektrotechniky a elektroniky,
  • informačních a komunikačních technologií,
  • energetiky a čistých technologií,
  • zemědělských a potravinářských technologií, biotechnologií,
  • lékařských technologií.

Proplácenými náklady jsou mzdy, náklady na stroje a na nákup materiálu. Do tohoto programu můžeme také zahrnout náklady spojené s poskytováním služeb.

Projektu se musí zúčastnit jeden účastník na české straně a jeden účastník na straně zahraničního partnera mimo EU. Projekt může být realizován až po 3 roky. Čerpání je možné až do výše 200 000 EUR. Program nabízí 50 % podporu celkových nákladů projektu.

V případě, že si nejste jisti, zda můžete čerpat i vy, zeptejte se našich odborníků ve formuláři na pravé straně webu.

Přesnější informace naleznete na tomto odkaze Czech Investu.

Aktuality

Výzkum, vývoj, inovace!

Během letních měsíců máte možnost využít širokou škálu podpory v oblasti inovací, výzkumu a vývoje. Aktuálně jsou...

 

Letní výzvy pro podnikatele vypsány

Posledního června byly vyhlášeny některé výzvy z poslední vlny pro podnikatele v roce 2017, o které jsme Vás nedávno...

 

Poslední vlna dotací pro podnikatele v roce 2017

Na léto je připravena poslední várka dotací pro podnikatele pro rok 2017. Výzvy budou vyhlášeny už v červnu,...

 

Cirkulární ekonomika

Pod cirkulární ekonomikou si můžete představit koncept, ve kterém neexistuje odpad (ano, čtete správně!). Cirkulární...

 

Energetické úspory s OPŽP

V dubnu letošního roku byly vyhlášeny dvě výzvy v rámci prioritní osy 5 zaměřené na energetické úspory ....

 

Dotace pro podnikatele ve vybraných regionech

Agentura pro podnikání a inovace v červnu plánuje vyhlásit hned několik výzev pro integrované územní investice (ITI)...

 

Aktuality