Až 200 000 EUR na Váš projekt prohlubující mezinárodní spolupráci

Ministerstvo průmyslu a obchodu společně s agenturou CzechInvest vyzívají podnikatele zavádějící či rozšiřující výrobu mimo EU k možnosti čerpání z programu Mezinárodní technologické spolupráce.

Společné projekty by měly vést k zavedení či rozšíření výrobků v oblastech:

  • strojírenství,
  • elektrotechniky a elektroniky,
  • informačních a komunikačních technologií,
  • energetiky a čistých technologií,
  • zemědělských a potravinářských technologií, biotechnologií,
  • lékařských technologií.

Proplácenými náklady jsou mzdy, náklady na stroje a na nákup materiálu. Do tohoto programu můžeme také zahrnout náklady spojené s poskytováním služeb.

Projektu se musí zúčastnit jeden účastník na české straně a jeden účastník na straně zahraničního partnera mimo EU. Projekt může být realizován až po 3 roky. Čerpání je možné až do výše 200 000 EUR. Program nabízí 50 % podporu celkových nákladů projektu.

V případě, že si nejste jisti, zda můžete čerpat i vy, zeptejte se našich odborníků ve formuláři na pravé straně webu.

Přesnější informace naleznete na tomto odkaze Czech Investu.

Aktuality

Úspory a inovace

V průběhu podzimu máte  možnost využít poměrně pestrou škálu podpory v  oblasti  inovací a úspor...

 

Výzkum, vývoj, inovace!

Během letních měsíců máte možnost využít širokou škálu podpory v oblasti inovací, výzkumu a vývoje. Aktuálně jsou...

 

Letní výzvy pro podnikatele vypsány

Posledního června byly vyhlášeny některé výzvy z poslední vlny pro podnikatele v roce 2017, o které jsme Vás nedávno...

 

Poslední vlna dotací pro podnikatele v roce 2017

Na léto je připravena poslední várka dotací pro podnikatele pro rok 2017. Výzvy budou vyhlášeny už v červnu,...

 

Cirkulární ekonomika

Pod cirkulární ekonomikou si můžete představit koncept, ve kterém neexistuje odpad (ano, čtete správně!). Cirkulární...

 

Energetické úspory s OPŽP

V dubnu letošního roku byly vyhlášeny dvě výzvy v rámci prioritní osy 5 zaměřené na energetické úspory ....

 

Aktuality