Až 200 000 EUR na Váš projekt prohlubující mezinárodní spolupráci, Naviga4

Až 200 000 EUR na Váš projekt prohlubující mezinárodní spolupráci

Ministerstvo průmyslu a obchodu společně s agenturou CzechInvest vyzívají podnikatele zavádějící či rozšiřující výrobu mimo EU k možnosti čerpání z programu Mezinárodní technologické spolupráce.

Společné projekty by měly vést k zavedení či rozšíření výrobků v oblastech:

  • strojírenství,
  • elektrotechniky a elektroniky,
  • informačních a komunikačních technologií,
  • energetiky a čistých technologií,
  • zemědělských a potravinářských technologií, biotechnologií,
  • lékařských technologií.

Proplácenými náklady jsou mzdy, náklady na stroje a na nákup materiálu. Do tohoto programu můžeme také zahrnout náklady spojené s poskytováním služeb.

Projektu se musí zúčastnit jeden účastník na české straně a jeden účastník na straně zahraničního partnera mimo EU. Projekt může být realizován až po 3 roky. Čerpání je možné až do výše 200 000 EUR. Program nabízí 50 % podporu celkových nákladů projektu.

V případě, že si nejste jisti, zda můžete čerpat i vy, zeptejte se našich odborníků ve formuláři na pravé straně webu.

Přesnější informace naleznete na tomto odkaze Czech Investu.

Aktuality

Dotace na podporu podnikání, výzkumu a vývoje

V minulých dnech došlo k vyhlášení tří oblíbených výzev Operačního programu Podnikání a inovace pro...

 

Červnové novinky pro podnikatele

Během června dojde k vyhlášení širokého spektra výzev Operačního programu Podnikání a inovace pro...

 

Dotace na kompostéry a využití odpadů

V průběhu jara i podzimu jsou pro obce a města připraveny zajímavé dotační možnosti v oblasti odpadů a...

 

Jak na to: Analýza potenciálu produkce odpadů a materiálových toků

Nedílnou součástí žádosti o dotaci, v březnu vyhlašované výzvě č. 103 operačního programu Životní prostředí...

 

Pražské vouchery

Hlavní město Praha realizuje dva nové projekty se společným názvem Pražské vouchery. Díky projektům bude podpořen...

 

Prevence vzniku odpadů

Již v březnu by měla být vyhlášena výzva č. 103 Prevence vzniku odpadů operačního programu Životní prostředí....

 

Aktuality