Úspory energie

2. 9. 2020

Získejte až 50 % snížení nákladů na energie ve vaší firmě! Využijte poslední kolo výzev pro podnikatele, které bude otevřeno na podzim.

Na co lze získat podporu?

 1. Modernizace a rekonstrukce rozvodů elektřiny, plynu a tepla v budovách a v energetických hospodářstvích výrobních závodů za účelem zvýšení účinnosti.
 2. Zavádění a modernizace systémů měření a regulace např. opatření hardware a sítě včetně příslušného softwaru související se zavedením systému managementu hospodaření s energií podle ČSN EN ISO 50001,
 3. modernizace, rekonstrukce stávajících zařízení na výrobu energie pro vlastní spotřebu vedoucí ke zvýšení její účinnosti.
 4. Modernizace soustav osvětlení budov a průmyslových areálů (pouze v případě náhrady zastaralých technologií za nové efektivní osvětlovací systémy, např. světelných diod - LED).
 5. Realizace opatření ke snižování energetické náročnosti budov v podnikatelském sektoru (zateplení obvodového pláště, výměna a renovace otvorových výplní, další stavební opatření mající prokazatelně vliv na energetickou náročnost budovy, instalace vzduchotechniky s rekuperací odpadního tepla).
 6. Využití odpadní energie ve výrobních procesech.
 7. Snižování energetické náročnosti/zvyšování energetické účinnosti výrobních a technologických procesů, mimo opatření na zdrojích na výrobu energie pro distribuci, nikoliv vlastní spotřebu vedoucí ke zvýšení její účinnosti.
 8. Instalace OZE pro vlastní spotřebu podniku (využití biomasy, solární systémy, tepelná čerpadla a fotovoltaické systémy ).
 9. Instalace kogenerační jednotky s využitím elektrické a tepelné energie, nebo chladu pro vlastní spotřebu podniku s ohledem na jeho provozní podmínky.
 10. Instalace akumulace elektrické energie (akumulátor musí být provozován v energetickém hospodářství, které má vlastní zdroj elektrické energie z OZE (např. FVE), nebo z KVET (mimo uhlí, LTO, TTO).

Kdo může žádat o dotaci?

Podnikatelské subjekty (MSP)

Kolik můžete získat?

Míra podpory se pohybuje v rozmezí 20 až 50 % vždy v závislosti na veliksoti podniku a zvolené aktivitě. Výše poskytované dotace bude upřesněna po vyhlášení výzvy (lze očkávat min. 500 tis. Kč a max. 15 mil. EUR). 

Důležitá data

 • Vyhlášení: 24. 11. 2020
 • Příjem žádostí: 24. 11. 2020 - 30. 6. 2021

Chtěli byste se dozvědět více? Již nyní pro vás připravujeme webinář, který se bude věnovat posledním výzvám pro podnikatele.

Více o webináři najdete zde

Registrujte se zdarma zde!


Měli byste zájem získat dotaci? Zajímají Vás bližší informace? Neváhejte se obrátit na naše dotační experty, kteří Vám rádi poradí.

Náš tým 

Kontakt

Neplatný vstupNeplatný vstupNeplatný vstupNeplatný vstup