Technologie Průmysl 4.0

2. 9. 2020

webinar

Získejte dotaci až 45 % a pusťte se do digitální transformace vaší firmy. Využijte poslední kolo výzev pro podnikatele, které bude otevřeno na podzim.

Na co lze získat dotaci?

Na pořízení nových technologických zařízení a vybavení, která však musí být propojena se stávajícími nebo nově pořizovanými technologiemi podnikovým informačním systémem (IS či ERP, MES, MIS) a jeho dalšími implementovanými moduly integrující všechny nebo většinu oblastí podnikové činnosti, jako jsou plánování, zásoby, nákup, prodej, marketing, finance, personalistika atd. V případě, že společnost žadatele nedisponuje obdobným informačním systémem, je povinna takový systém pořídit a implementovat v rámci realizace předkládaného projektu.

POZOR! Žadatel musí mít stanovenou strategii dalšího rozvoje v oblasti digitální transformace společnosti, na kterou projekt musí navazovat.

Dotaci lze využít na pořízení výrobních a nevýrobních technologií, zařízení a provozních souborů. Dále se může jednat o výdaje na pořízení hardwarového vybavení a lokálních sítí včetně souvisejícího software. Získané finance lze využít též na pořízení patentových licencí nezbytných pro řádný provoz strojů a zařízení a SW s vazbou na technologie a zařízení a výstupy pořízené v rámci projektu.

Kdo může žádat o dotaci?

Malé a střední podniky

Kolik můžete získat?

Míra podpory je stanovena na 45 % pro malé a 35 % pro střední podniky. Min. výše dotace je stanovena na 1 mil. Kč a max. výše dotace je stanovena na 40 mil. Kč. Na výzvu je alokováno celkem 550 mil. Kč.

Důležitá data

  • Vyhlášení výzvy: 1. 10. 2020
  • Příjem žádostí: 5. 1. - 6. 4. 2021

Chtěli byste se dozvědět více? Již nyní pro vás připravujeme webinář, který se bude věnovat posledním výzvám pro podnikatele.

Více o webináři najdete zde

Registrujte se zdarma zde!


Měli byste zájem získat dotaci? Zajímají Vás bližší informace? Neváhejte se obrátit na naše dotační experty, kteří Vám rádi poradí.

Náš tým 

Kontakt

Neplatný vstupNeplatný vstupNeplatný vstupNeplatný vstup