Potenciál

2. 9. 2020

Získejte až 50 % na vybudování firemního vývojového pracoviště! Využijte poslední kolo výzev pro podnikatele, které bude otevřeno na podzim.

Na co lze získat podporu?

Podporováno je založení nebo rozvoj firemních center průmyslového výzkumu, vývoje a inovací spočívající v pořízení pozemků, budov, strojů/zařízení a jiného vybavení centra nezbytného pro zajištění aktivit tohoto centra. 

Jaké jsou způsobilé výdaje?

  • dlouhodobý hmotný majetek
  • náklady na investice do budov (novostavby a stavební úpravy, resp. technické zhodnocení místa realizace)
  • dlouhodobý nehmotný majetek (pořízení patentů, licencí a know-how, software)

Kdo může žádat o dotaci?

Malé a střední podniky. Velké podniky pouze se 100 % vazbou na životní prostředí, tedy se zaměřením na nízkouhlíkové hospodářství a na odolnost vůči změně klimatu nebo na projekty, jejichž hlavním účelem je přímá spolupráce mezi velkým podnikem a MSP na konkrétním projektu výzkumu a vývoje.

Kolik můžete získat?

Na výzvu je alokována 1 mld. Kč. Míra podpory je stanovena na 50 % bez ohledu na velikost podniku a místo realizace. Výše dotace je stanovena v rozsahu 2-50 mil. Kč.

Důležitá data

  • Vyhlášení: 28. 8. 2020
  • Příjem žádostí: 4. 9. 2020 - 23. 11. 2020

Chtěli byste se dozvědět více? Již nyní pro vás připravujeme webinář, který se bude věnovat posledním výzvám pro podnikatele.

Více o webináři najdete zde

Registrujte se zdarma zde!


Měli byste zájem získat dotaci? Zajímají Vás bližší informace? Neváhejte se obrátit na naše dotační experty, kteří Vám rádi poradí.

Náš tým 

Kontakt

Neplatný vstupNeplatný vstupNeplatný vstupNeplatný vstup