Inovace

2. 9. 2020

Využijte poslední kolo výzev pro podnikatele, které bude otevřeno na podzim. Získejte až 45 % na pořízení výrobních strojů!

Na co lze získat podporu?

 • Produktová inovace – zvýšení technických a užitných hodnot výrobků, technologií a služeb
 • Procesní inovace – zvýšení efektivnosti procesů výroby a poskytování služeb
 • Organizační inovace – zavedení nových metod organizace firemních procesů prostřednictvím zavádění nových informačních systémů integrující a automatizující procesy uvnitř podniku zaměřené především na propojení výzkumných a vývojových (VaV) aktivit, inovací a výroby
 • Marketingová inovace – zvýšení prodeje výrobků a služeb prostřednictvím významné změny v designu produktu nebo balení nebo zavedení nových prodejních kanálů

Organizařní a marketingová inovace muí být vždy spojeny s procesní a/nebo produktovou inovací. 

Budou podpořeny projekty, které mají přímou vazbu na VaV aktivity, tj. využívají výsledky vlastního VaV, výsledky VaV vzniklé ve spolupráci například vysokou školou či v podobě transferu technologie a tyto aktivity musí být ukončeny a prokazatelně doloženy.

Jaké jsou způsobilé výdaje?

 • Projektová dokumentace včetně inženýrské činnosti,projektová dokumentace včetně inženýrské činnosti
 • Stavby (max. 20 % z celkových způsobilých výdajů na technologie)
 • Technologie
 • Software a data (celkové náklady na pořízení dlouhodobého nehmotného majetku max. 50 % celkových způsobilých investičních výdajů)
 • Práva k užívání duševního vlastnictví
 • Certifikace produktů
 • Marketingová inovace

Kdo může žádat o dotaci?

Malé a střední podniky, velké podniky pouze projekty s významným pozitivním dopadem na životní prostředí (zaměření na nízkouhlíkové hospodářství a na odolnost vůči změně klimatu).

Kolik můžete získat?

Míra podpory se pohybuje v rozmezí 25 až 45 % podle velikosti podniku. Výše dotace je stanovena v rozsahu 1-75 mil. Kč.

Důležitá data

 • Vyhlášení výzvy: 1. 9. 2020
 • Příjem žádostí: 15. 10. 2020 - 29. 1. 2021

Chtěli byste se dozvědět více? Již nyní pro vás připravujeme webinář, který se bude věnovat posledním výzvám pro podnikatele.

Více o webináři najdete zde

Registrujte se zdarma zde!


Měli byste zájem získat dotaci? Zajímají Vás bližší informace? Neváhejte se obrátit na naše dotační experty, kteří Vám rádi poradí.

Náš tým 

Kontakt

Neplatný vstupNeplatný vstupNeplatný vstupNeplatný vstup