Aplikace

2. 9. 2020

Získejte až 80 % na mzdové náklady na výzkumné a vývojové pracovníky! Využijte poslední kolo výzev pro podnikatele, které bude otevřeno na podzim.

Na co lze získat podporu?

Podporován je průmyslový výzkum a experimentální vývoj, díky kterému vznikonou nové produkty, materiály, technologie či služby. Výzva je zaměřena na zpracovatelský průmysl.

Firmy musí díky projektu dosáhnout alespoň jednoho z podporovaných výsledků výzkumu a vývoje (poloprovoz, ověřená technologie, užitný vzor, průmyslový vzor, prototyp, funkční vzorek, software) – výstupy projektu jsou v hodnocení bodovány dle náročnosti jejich dosažení (nejvíce bodů má poloprovoz, ověřená technologie a prototyp).

Jaké jsou způsobilé výdaje?

  • osobní náklady
  • náklady na nástroje, přístroje a vybavení
  • náklady na smluvní výzkum
  • neinvestiční náklady na licence
  • náklady na poradenské služby VaV
  • dodatečné režijní a ostatní provozní náklady

Kdo může žádat o dotaci?

Podnikatelské subjekty, výzkumné organizace

Kolik můžete získat?

Na výzvu jsou alokovány 2,5 mld. Kč. Maximální míra podpory se pohybuje v rozmezí 25 až 80 % vždy v závislosti na velikosti podniku a kategorii činnosti. Míra podpory pro výzkumné organizace v režimu podpory nezakládající veřejnou podporu je 85 %. Míra podpory celkem za projekt je max. 70 %. Výše dotace je stanovena v rozsahu 2-50 mil. Kč pro projekty realizované bez tzv. účinné spolupráce. Pro projekty realizované v rámci účinné spolupráce je výše dotace stanovena v rozsahu 2-100 mil. Kč.

Důležitá data

  • Vyhlášení výzvy: 1. 9. 2020
  • Příjem žádostí: 14. 9. 2020 - 15. 12. 2020

Chtěli byste se dozvědět více? Již nyní pro vás připravujeme webinář, který se bude věnovat posledním výzvám pro podnikatele.

Více o webináři najdete zde

Registrujte se zdarma zde!


Měli byste zájem získat dotaci? Zajímají Vás bližší informace? Neváhejte se obrátit na naše dotační experty, kteří Vám rádi poradí.

Náš tým 

Kontakt

Neplatný vstupNeplatný vstupNeplatný vstupNeplatný vstup