Digitální podnik

Dotace až 45 % na digitální transformaci vašeho podniku. Pořiďte moderní logistické a skladové technologie, zlepšete kybernetickou bezpečnost či rozvíjejte vnitropodnikovou konektivitu.

Připravuje se
hero

Z dotačního titulu lze financovat:

 • Podpora digitální transformace firmy: Součástí jsou chytré senzory umožňující monitoring provozních parametrů, jako je spotřeba, teplota, aktuální stav. Dále například systémy pracující na bázi umělé inteligence (AI), systémy pracující s rozšířenou realitou a VR, pokročilé softwarové nástroje pro programátory, softwarové návrháře, softwarové licence, virtualizační platformy, dohledové systémy včetně jejich nezbytných částí, manažérské informační systémy MIS, pokročilé části podnikového informačního systému, software pro archivaci atd.
 • Logistické a skladové technologie: Pořízení robotických autonomních strojů pro přepravu zboží, nebo robotické uklízení v areálu firmy, technologie RFID, NFC, čtečky QR kódů, rozpoznávání obrazu za pomocí neuronových sítí, sledování stavu zakázek atd.
 • Vnitropodniková konektivita: Zajištění konektivity uvnitř podniku (aktivní i pasivní prvky sítě, nezbytná měřící technika a instalační materiál) i zajištění bezpečného mobilního distančního přístupu zaměstnanců (LTE a 5G modemy, switche a routery, headsety, šifrovací klíče, placené VPN atd).
 • Kybernetická bezpečnost: Nezbytnou součástí IT řešení musí být opatření ke zvýšení kybernetické bezpečnosti a datové stability v době zvýšeného ohrožení daného přechodem řady firem do virtuálního prostoru. Podporována tak je i systémová integrace pořizovaných či rozšiřovaných IT řešení, systémů a zabezpečení, služby poradců a expertů v oboru počítačové bezpečnosti.
 • Kancelářské aplikace a jednoduché (základní) účetní programy, nebo aplikace pro daňovou evidenci, tedy podnikový informační systém s omezenou funkcionalitou: max. 20 % z CZV.

Způsobilými výdaji jsou:

 • Dlouhodobý hmotný majetek – náklady na pořízení a implementaci hardware, informačních a komunikačních sítí a ostatních strojů a zařízení, včetně nákladů na služby poradců, expertů, studie a jiných nákladů, které bezprostředně souvisí s instalací a uvedením do provozu a vstupují do pořizovací ceny majetku.
 • Dlouhodobý nehmotný majetek – náklady na pořízení a implementaci software, práv duševního vlastnictví včetně nákladů na služby poradců, expertů, studie a jiných nákladů, které bezprostředně souvisí s instalací a uvedením do provozu a vstupují do pořizovací ceny majetku.
 • Služby poradců a expertů v oblasti počítačové bezpečnosti.
 • Ostatní výdaje neinvestiční – náklady na ostatní software, který je poskytován v rámci cloudových služeb (či služeb spadajících pod „Software As Service - SaaS“), které poskytuje dodavatel na bázi časově omezeného předplatného. Poplatky za připojení do online uložišť a obdobných systémů – cloudů, BigDat, webhostingů, Blockchainů a databází včetně udržovacích poplatků. Nezpůsobilé náklady jsou takzvané náklady příštích období, jako jsou předplacené služby SW provozní podpory, která spadá do období udržitelnosti. 

Kolik můžete získat?

 • Míra podpory je stanovena na 45 % pro malý podnik a 35 % pro střední podnik pro projekty realizované v regionech pro NUTS II – Severozápad, Severovýchod, Střední Morava, Moravskoslezsko.
 • Míra podpory je stanovena na 40 % pro malý podnik a 30 % pro střední podnik pro projekty realizované v regionech pro NUTS II – Střední Čechy, Jihozápad, Jihovýchod.

Kde je možné projekt realizovat?

Projekt lze realizovat na území celého Česka mimo území hl. m. Prahy. Rozhodující je místo fyzické realizace, nikoliv sídlo firmy.

*Uvedené informace vycházejí z předběžných informací. Finální znění podmínek výzvy může být mírně odlišné.

Kontaktujte nás

Základní informace

do 15. 11. 2021

příjem žádostí

nákup strojů, HW&SW

na co lze čerpat

malé a střední podniky

kdo může čerpat

30-45 %, 1 – 10 mil. Kč

kolik může projekt získat

Nevíte si rady s výběrem dotací?

Neváhejte se na nás obrátit. My Vám poradíme.

Tyto stránky jsou chráněny reCAPTCHA a platí zásady ochrany osobních údajů a smluvní podmínky společnosti Google.

Dotace až 45 % na digitální transformaci vašeho podniku. Pořiďte moderní logistické a skladové technologie, zlepšete kybernetickou bezpečnost či rozvíjejte vnitropodnikovou konektivitu.
Odesílání...