Digitální podnik

Dotace až 60 % na digitální transformaci vašeho podniku. Pořiďte moderní logistické a skladové technologie, zlepšete kybernetickou bezpečnost či rozvíjejte vnitropodnikovou konektivitu.

Uzavřeno
Dotace na digitální transformaci podniku

Z dotačního titulu lze financovat:

 • Podpora digitální transformace firmy: Součástí jsou chytré senzory umožňující monitoring provozních parametrů, jako je spotřeba, teplota, aktuální stav. Dále například systémy pracující na bázi umělé inteligence (AI), systémy pracující s rozšířenou realitou a VR, pokročilé softwarové nástroje pro programátory, softwarové návrháře, softwarové licence, virtualizační platformy, dohledové systémy včetně jejich nezbytných částí, manažérské informační systémy MIS, pokročilé části podnikového informačního systému, software pro archivaci atd.
 • Logistické a skladové technologie: Pořízení robotických autonomních strojů pro přepravu zboží, nebo robotické uklízení v areálu firmy, technologie RFID, NFC, čtečky QR kódů, rozpoznávání obrazu za pomocí neuronových sítí, sledování stavu zakázek atd.
 • Vnitropodniková konektivita: Zajištění konektivity uvnitř podniku (aktivní i pasivní prvky sítě, nezbytná měřící technika a instalační materiál) i zajištění bezpečného mobilního distančního přístupu zaměstnanců (LTE a 5G modemy, switche a routery, headsety, šifrovací klíče, placené VPN atd).
 • Kybernetická bezpečnost: Nezbytnou součástí IT řešení musí být opatření ke zvýšení kybernetické bezpečnosti a datové stability v době zvýšeného ohrožení daného přechodem řady firem do virtuálního prostoru. Podporována tak je i systémová integrace pořizovaných či rozšiřovaných IT řešení, systémů a zabezpečení, služby poradců a expertů v oboru počítačové bezpečnosti.
 • Kancelářské aplikace a jednoduché (základní) účetní programy, nebo aplikace pro daňovou evidenci, tedy podnikový informační systém s omezenou funkcionalitou: max. 20 % z CZV.

Způsobilými výdaji jsou:

 • Dlouhodobý hmotný majetek – náklady na pořízení a implementaci hardware, informačních a komunikačních sítí a ostatních strojů a zařízení, včetně nákladů na služby poradců, expertů, studie a jiných nákladů, které bezprostředně souvisí s instalací a uvedením do provozu a vstupují do pořizovací ceny majetku.
 • Dlouhodobý nehmotný majetek – náklady na pořízení a implementaci software, práv duševního vlastnictví včetně nákladů na služby poradců, expertů, studie a jiných nákladů, které bezprostředně souvisí s instalací a uvedením do provozu a vstupují do pořizovací ceny majetku.
 • Služby poradců a expertů v oblasti počítačové bezpečnosti.
 • Ostatní výdaje neinvestiční – náklady na ostatní software, který je poskytován v rámci cloudových služeb (či služeb spadajících pod „Software As Service - SaaS“), které poskytuje dodavatel na bázi časově omezeného předplatného. Poplatky za připojení do online uložišť a obdobných systémů – cloudů, BigDat, webhostingů, Blockchainů a databází včetně udržovacích poplatků. Nezpůsobilé náklady jsou takzvané náklady příštích období, jako jsou předplacené služby SW provozní podpory, která spadá do období udržitelnosti. 

Kolik můžete získat?

 • Severozápad - malý podnik 60 % / střední podnik 50 %
 • Severovýchod - malý podnik 50 % / střední podnik 40 %
 • Střední Morava - malý podnik 50 %  / střední podnik 40 %
 • Moravskoslezsko - malý podnik  50 %  / střední podnik 40 %
 • Střední Čechy
  • Rakovník, Kladno, Mělník - malý podnik 45 % / střední podnik 35 %
  • Mladá Boleslav, Beroun, Praha-západ, Praha-východ, Nymburk, Kolín, Příbram, Benešov, Kutná Hora - malý podnik 40 % / střední podnik 30 %
 • Jihozápad
  • Plzeň-sever, Tachov - malý podnik 45 % / střední podnik 35 %
  • Rokycany, Plzeň, Plzeň-Jih, Domažlice, Klatovy, Písek, Tábor, Strakonice, České Budějovice, Jindřichův Hradec, Prachatice, Český Krumlov - malý podnik 40 % / střední podnik 30 %
 • Jihovýchod - malý podnik - malý podnik 40 % / střední podnik 30 %

 

Kde je možné projekt realizovat?

Projekt lze realizovat na území celého Česka mimo území hl. m. Prahy. Rozhodující je místo fyzické realizace, nikoliv sídlo firmy.

Kontakt

Základní informace

do 1. 10. 2021

příjem žádostí

nákup strojů, HW&SW

na co lze čerpat

malé a střední podniky

kdo může čerpat

30-60 %, 1 – 10 mil. Kč

kolik může projekt získat

Nevíte si rady s výběrem dotací?

Neváhejte se na nás obrátit. My Vám poradíme.

Dotace až 60 % na digitální transformaci vašeho podniku. Pořiďte moderní logistické a skladové technologie, zlepšete kybernetickou bezpečnost či rozvíjejte vnitropodnikovou konektivitu.
Odesílání...