Technologie - Průmysl 4.0

Dotace 35-45 % pro malé a střední firmy na pořízení nových technologických zařízení a vybavení se zaměřením na Průmysl 4.0.

Připravuje se

Popis dotačního tituly vychází z předešlých výzez. Lze očekávat, že detaily výzev nadcházejících se mohou mírně lišit. Pro rok 2023 zatím není tato výzva v plánovaném harmonogramu. 

Lze financovat:

Podpora směřuje k projektu se zaměřením na tzv. Průmysl 4.0 a vychází z potřeby reagovat na současný trend digitalizace a s ní související automatizace výroby. Pozornost je proto věnována zejména robotizaci, automatizaci, propojování jednotlivých firemních procesů od plánování výroby, přes výrobu až po skladování a expedici vč. využívání digitálních dat během celého procesu. V rámci hodnocení žádostí o dotaci jsou hodnoceny tyto oblasti (vždy jako posun oproti současnosti díky projektu):

 • datová integrace při plánování a řízení výroby
 • datová integrace při sledování stavu strojů, zakázek a výkonu operátorů
 • využívání digitálního dvojčete, rozšířené reality, virtuální reality při vývoji a konstrukci výrobku
 • využití aditivní výroby a 3D tisku
 • využití IoT v rámci výroby
 • využití IoT v rámci prediktivní údržby
 • robotizace výrobních procesů a toků materiálu
 • využití Big Data
 • využití algoritmů umělé inteligence
 • kybernetická bezpečnost

Podpora bude poskytována na:

 • Pořízení nových technologických zařízení a vybavení, která musí být propojena se stávajícími nebo nově pořizovanými technologiemi podnikovým informačním systémem (IS či ERP, MES, MIS) a jeho dalšími implementovanými moduly integrující všechny nebo většinu oblastí podnikové činnosti, jako jsou plánování, zásoby, nákup, prodej, marketing, finance, personalistika atd. V případě, že společnost žadatele nedisponuje obdobným informačním systémem, je povinna takový systém pořídit a implementovat v rámci realizace předkládaného projektu.

 • Žadatel musí mít stanovenou strategii dalšího rozvoje v oblasti digitální transformace společnosti, na kterou projekt musí navazovat

Způsobilé výdaje:

 • Dlouhodobý hmotný majetek: výdaje na pořízení výrobních a nevýrobních technologií, zařízení a provozních souborů. Dále výdaje na pořízení hardwarového vybavení a lokálních sítí včetně souvisejícího software. Do této rozpočtové položky mohou být zahrnuty výdaje a dodávky související s instalací technologií a budováním sítí v případě, že tyto výdaje budou zaúčtovány k příslušné technologii či hardware.

 • Dlouhodobý nehmotný majetek: náklady na pořízení patentových licencí nezbytných pro řádný provoz strojů a zařízení a SW s vazbou na technologie a zařízení a výstupy pořízené v rámci projektu.

 • Podmínkou pro pořízení technologií a vybavení v rámci projektu je jejich propojení se stávajícím nebo nově pořizovaným informačním systémem (IS či ERP, MES, MIS) a jeho dalšími implementovanými moduly integrující všechny nebo většinu oblastí podnikové činnosti, především plánování a řízení výroby, zásoby, nákup, prodej, finance, personalistika atd.

Výše podpory: 

 • Míra podpory je stanovena na 45 % pro malé a 35 % pro střední podniky.

 • Lze předpokládat, že u nové výzvy bude výše podpory nastavena podle mapy regionální podpory.

Žadatelé:

 • Malý a střední podnik

Území realizace:

Česko, mimo hl. m. Prahu

Pro více informací o možnostech financování UniCredit Leasing nám neváhejte zanechat váš kontakt a my se vám co nejdříve ozveme. 

Kontakt

Základní informace

Bude upřesněno

Příjem žádostí

Pořízení nových technologických zařízení a vybavení

Na co lze čerpat

35-45 %

Kolik může projekt získat

Malé a střední podniky

Kdo může čerpat

Nevíte si rady s výběrem dotací?

Neváhejte se na nás obrátit. My Vám poradíme.

Dotace 35-45 % pro malé a střední firmy na pořízení nových technologických zařízení a vybavení se zaměřením na Průmysl 4.0.
Odesílání...