Žádost o platbu

Žádosti o provedení platby zasílá příjemce pomoci příslušnému řídícímu nebo implementačnímu orgánu. Žádosti jsou zasílány v intervalech, které stanoví smlouva o financování, popř. Rozhodnutí o poskytnutí dotace. Žádost musí být doložena potřebnými doklady (zaplacené faktury, výpisy z účtů).
Zpět
Odesílání...