Transparentnost

Pojem se používá ve smyslu otevřenosti způsobu fungování orgánů EU, k níž se tyto orgány zavázaly. Podnikají kroky v zájmu zlepšení přístupu veřejnosti k informacím a snaží se vytvářet jasnější a srozumitelnější dokumenty.
Zpět
Odesílání...