Příjemce podpory

Žadatel, jehož žádost o poskytnutí dotace byla na základě hodnotícího procesu schválena a jemuž bylo poskytovatelem dotace vydáno Rozhodnutí o poskytnutí dotace.
Zpět
Odesílání...