Analýza nákladů a přínosů (Cost-benefit analýza)

CBA patří k základním technikám pro hodnocení investičních projektů. Analýza nákladů a přínosů rozšiřuje běžné finanční hodnocení projektu o veškeré socioekonomické (společenské) dopady projektu (externality).
Zpět
Odesílání...