Case Study

Instalace zařízení na výrobu technologické páry

Projekt se zaměřoval na instalaci zařízení na výrobu technologické páry ve firmě produkující řezané bramborové výrobky. Cílem bylo snížit náklady na výrobu a zvýšit její efektivitu.

Friall

2015-2017

Rok realizace

Program rozvoje venkova

Operační program

12 500 000 Kč

výše investice

5 000 000 Kč

Získaná dotace

Průběh realizace

Projekt byl realizován bez větších obtíží v letech 2015-2017. Firma připravila kvalitní rozpočet, kdy všechny položky byly opodstatněné a jasně odůvodněné. Problém nebyl ani s přikládáním příloh, které se u Programu rozvoje venkova dokládají v několika fázích (při podání žádosti, po podání žádosti a při podpisu dohody o financování). 

Důvody realizace

Společnost Friall žádala o dotaci ve výzvě podporující zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů. Podat vlastní projekt se firma rozhodla zejména z toho důvodu, že chtěla zvýšit efektivitu výroby a snížit náklady na výrobu technologické páry. Před realizací projektu se v podniku používala pára vlastní výroby, a ta byla doplňována párou z externího zdroje. Externí zdroj dodával páru, která ale nedosahovala potřebných parametrů nutných k samotné výrobě. Pára se využívala na lince na řezané bramborové výrobky pro parní loupání, předehřívání, soustavu blanšerů, sušící tunel a pečící tunel.

Výstupy projektu

Hlavním výsledkem projektu je instalace moderního zařízení na výrobu technologické páry. Pořízení nového kotle zajistilo dostatečné množství páry v potřebných parametrech. V rámci projektu došlo k výměně parní technologie za novou o vyšším výkonu a pracovním tlaku pro výrobu páry na zpracování brambor. Hlavní výrobní program, kde se nová technologie využívá, tvoří řezané výrobky z brambor. Jedná se o produkty jako jsou hranolky, vlnky, plátky a americké brambory. Další výrobní proces tvoří výroba tvarovaných výrobků – krokety, rösti, bramboráky apod. Nový středotlaký parní kotel s plynovým hořákem obsahuje napájecí modul včetně dvou čerpadel, chemickou úpravu vody a zařízení pro automatické řízení. Sjednocením tlaku došlo ke zvýšení účinnosti zdroje páry. Pára se využívá také na ohřev teplé technologické vody pro doplňování náplně zařízení v průběhu výrobního cyklu a pro sanitaci výrobních linek.

Hlavní přínosy projektu

01
Zvýšení efektivity výroby
02
Snížení nákladů na výrobu technologické páry
03
Posílení konkurenceschopnosti
04
Modernizace výroby

Jaká byla role Naviga4?

Naviga 4 se podílela na přípravě projektového záměru a zajistila přípravu žádosti o dotaci.

Chci také pomoci

Prohlédněte si další Case Study

Obec Pochvalov
Obec Pochvalov
Správa pražských hřbitovů
Správa pražských hřbitovů
2. Lékařská fakulta UK
2. Lékařská fakulta UK
Přírodovědecká fakulta UK
Přírodovědecká fakulta UK