Zdroje pitné vody v obcích

09.02.2022

Dotace 70 % pro obce v oblasti zdrojů pitné vody.

Dotace - Zdroje pitné vody

Pro obce i dobrovolné svazky obcí je aktuálně otevřená výzva Národního programu Životní prostředí, díky které můžete financovat realizaci nových nebo regeneraci/intenzifikaci stávajících zdrojů vody pro zásobování obyvatelstva pitnou vodou či realizaci nových nebo zkapacitnění stávajících přivaděčů pitné vody. Podpořena bude také instalace nezbytných technologií a napojení těchto zdrojů nebo přivaděčů na stávající vodovod pro veřejnou potřebu.

Úspěšní žadatelé mohou získat dotaci až 70 %. Výzva je otevřená až do konce roku 2023.

Zjistěte více o výši příspěvku a způsobilých výdajích.

Kontakt

Odesílání...