Vyhlášení výzev: Aplikace a Inovace

09.10.2019

K nedávno vyhlášené výzvě Programu Potenciál se přidávají další dvě nové výzvy z neméně oblíbených Programů Aplikace a Inovace.

Během posledních zářijových dní došlo k vyhlášení dvou výzev směřujících k podpoře podnikatelské činnosti malých, středních i velkých firem. Jedná se o programy Inovace a Aplikace z OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost. Podpora tedy směřuje pouze k firmám mimo hl. m. Prahu.

Dotační tituly jsou vhodné pro firmy zvažující zlepšení organizačních či marketingových procesů, a též pro ty, které by chtěly získat nové znalosti potřebné pro vývoj nových produktů, materiálů, technologií a služeb.

Inovace

Kdo může o dotaci žádat?

Malý, střední nebo velký podnik (podnikající v některé z podporovaných aktivit)

Na co lze získat dotaci?

  • na zvyšování technických a užitných hodnot výrobků, technologií a služeb (produktová inovace),
  • na zvyšování efektivnosti procesů výroby a poskytování služeb (procesní inovace),
  • na zavádění nových metod organizace firemních procesů prostřednictvím zavádění nových informačních systémů integrující a automatizující procesy uvnitř podniku zaměřené především na propojení VaV aktivit, inovací a výroby (organizační inovace),
  • na zvyšování prodeje výrobků a služeb prostřednictvím významné změny v designu produktu nebo balení nebo zavedení nových prodejních kanálů (marketingová inovace).

Mezi způsobilé výdaje se řadí například pořízení projektové dokumentace, stavby, technologie, software a data, certifikace produktů či marketingová komunikace.

Kolik můžete získat?

Míra podpory je stanovena na 25 až 45 % v závislosti na velikosti podniku. Výše dotace se pohybuje v rozmezí 1-75 mil. Kč.

Důležitá data

  • Vyhlášení výzvy: 27. 9. 2019
  • Příjem žádostí: 15. 10. 2019 – 15. 1. 2020

Aplikace

Kdo může o dotaci žádat?

Malý, střední nebo velký podnik s minimálně 2 uzavřenými daňovými obdobími, který podniká v některé z podporovaných činností, dále také organizace na výzkum a šíření znalostí, ale pouze jako spolupříjemce

Na co lze získat dotaci?

  • na realizaci průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje.

Mezi způsobilé výdaje se řadí osobní náklady, náklady na nástroje, náklady na smluvní výzkum, neinvestiční náklady na licence, náklady na poradenské služby, a dodatečné režijní a ostatní provozní náklady.

Kolik můžete získat?

Míra podpory je stanovena na 25 až 80 % v závislosti na velikosti podniku a kategorii činnosti. Míra podpory pro výzkumné organizace v režimu podpory nezakládající veřejnou podporu je 85 % a míra podpory celkem za projekt je max. 70 %. Výše dotace se pohybuje v rozmezí 1-40(80) mil. Kč.

Důležitá data

  • Vyhlášení výzvy: 27. 9. 2019
  • Příjem žádostí: 16. 10. 2019 – 15. 1. 2020

Detailní informace najdete v námi připravených rešerších!


Měli byste zájem získat dotaci? Zajímají Vás bližší informace? Neváhejte se obrátit na naše dotační experty, kteří Vám rádi poradí.

Odesílání...