Vyhlášení výzvy: Mobilita pracovníků z výzkumných organizací

06.11.2019

Organizace pro výzkum a šíření znalostí mohou žádat o dotaci na mezinárodní mobilitu svých zaměstnanců.

Díky výzvě z OP Výzkum, vývoj a vzdělávání s názvem Mezinárodní mobilita výzkumných, technických a administrativních pracovníků výzkumných organizací mohou organizace pro výzkum a šíření znalostí získat dotaci na mezinárodní mobilitu svých zaměstnanců. Výzva usiluje o podporu mezinárodní spolupráce a rozvoje lidských zdrojů v oblasti výzkumu a vývoje. Jejím hlavním cílem je podpora profesního růstu výzkumných, technických a administrativních pracovníků a rozvoj výzkumných organizací posílením lidských zdrojů. Na výzvu je alokována celá 1 mld. Kč!

Kdo může žádat o dotaci?

Organizace pro výzkum a šíření znalostí (mezi ty se řadí: vysoké školy, veřejné výzkumné instituce, příspěvkové organizace organizačních složek státu a územních samosprávných celků atd.)

Kolik můžete získat?

Minimální výše způsobilých výdajů je 500 tis. Kč a maximální výše výdajů je 68 mil. Kč. Pozor: Maximální výše podpory pro každého oprávněného žadatele je stanovena na základě přidělené institucionální podpory žadateli na rok 2019. Maximální alokace pro každého oprávněného žadatele je stanovena v příloze dané výzvy.

Na co lze získat dotaci?

Mezi podporované aktivity se řadí:

  • Pracovní pobyty post-doků ze zahraničí v ČR
  • Pracovní pobyty výzkumných pracovníků – seniorů ze zahraničí v ČR
  • Pracovní pobyty výzkumných pracovníků – juniorů v zahraničí
  • Pracovní pobyty výzkumných pracovníků – seniorů v zahraničí
  • Stáže technických a administrativních pracovníků v zahraničních výzkumných organizacích a u dalších subjektů zabývajících se výzkumem
  • Hostování zahraničních odborníků (technických a administrativních pracovníků) v české výzkumné organizaci (organizace žadatele/příjemce)

Důležitá data

  • Vyhlášení výzvy: 24. 10. 2019
  • Příjem žádostí: 24. 10. 2019-30. 4. 2020

Měli byste zájem získat dotaci? Zajímají Vás bližší informace? Neváhejte se obrátit na naše dotační experty, kteří Vám rádi poradí.

Odesílání...