Vyhlášení výzvy: Inovační poptávka veřejného sektoru

26.01.2021

Dotace pro Prahu na stimulaci inovační poptávky veřejného sektoru skrze inovační partnerství.

Na začátku února by mělo dojít k vyhlášení v pořadí již čtvrté výzvy Inovační poptávka veřejného sektoru. Na výzvu je aktuálně alokováno 160 mil. Kč a jejím cílem je stimulovat inovační poptávku veřejného sektoru (městské samosprávy) vůči výzkumným organizacím a podnikům s pomocí realizace veřejných zakázek.

Kdo může o dotaci žádat?

Hlavní město Praha a městské části hl. m. Prahy, organizace zřízené a založené hl. m. Prahou a městskými částmi (z projektů ale budou platit firmy/VO vyvíjející nové řešení)

Na co můžete získat dotaci?

Podporovanou aktivitou výzvy je uskutečnění veřejné zakázky v režimu inovačního partnerství postupem podle zákona. Inovační partnerství představuje postup hledání inovativního řešení pro potřeby veřejného zadavatele, který umožňuje veřejným zadavatelům výběr dodavatelů na základě zadávacího řízení, s cílem nechat je rozvíjet inovativní řešení na míru podle požadavků veřejného zadavatele. Inovační partnerství umožňuje zadavatelům veřejných zakázek nový druh spolupráce se soukromým sektorem v případech, kdy plnění požadované zadavatelem dosud není na trhu dostupné (kdy je jeho dostupnost podmíněna dalším výzkumem a vývojem).

Kolik můžete získat?

Bude upřesněno po vyhlášení výzvy. V minulé výzvě se pohybovala míra podpory v rozmezí 85-90 %.

Důležitá data

  • Vyhlášení veřejné soutěže: 2. 2. 2021
  • Lhůta pro podávání návrhů: 3. 3. 2021-26. 5. 2021

Náš tým

Odesílání...