Energetické úspory ve veřejných budovách

01.12.2019

Pusťte se do přípravy vlastního projektu a získejte dotaci až 50 %.

Zateplete obvodový plášť budovy, vyměňte či renovujte otvorové výplně, zaveďte systém nuceného větrání s rekuperací odpadního tepla, nainstalujte fotovoltaický systém nebo solárně-termický kolektor.

Využijte výzvu: Energetické úspory ve veřejných budovách. Příjem žádostí je otevřen od 2. 5. 2019.

Můžete žádat o dotaci až 50 %.

Co je cílem výzvy?

Snížit konečnou spotřebu energie a spotřebu neobnovitelné primární energie skrze využití lokálních obnovitelných zdrojů ve veřejných budovách. Na výzvu jsou alokováno celých 2,5 mld. korunu a podpora bude poskytována především na opatření s delší ekonomickou návratností. Klíčová je též následná péče o správné vytápění objektů a renovace souvisejících technologických zařízení (zejména zdrojů tepla a regulačních systémů).

Kdo může žádat o dotaci?

Kraje, obce a města, svazky obcí, městské části hl. m. Prahy, organizační složky státu, státní organizace, příspěvkové organizace, veřejné výzkumné instituce, veřejnoprávní instituce, vysoké školy a školská zařízení, nestátní neziskové organizace, církve a náboženské společnosti a jejich svazy, obchodní společnosti a družstva

Na co lze získat podporu?

Celkové nebo dílčí energeticky úsporné renovace veřejných budov:

 • Zateplení obvodového pláště budovy

 • Výměna a renovace (repase) otvorových výplní

 • Realizace stavebních opatření majících prokazatelně vliv na energetickou náročnost budovy nebo zlepšení kvality vnitřního prostředí (např. rekonstrukce vnitřního osvětlení, systémy měření a regulace vytápění)

 • Realizace systémů nuceného větrání s rekuperací odpadního tepla

 • Realizace systémů využívajících odpadní teplo

 • Výměna zdroje tepla pro vytápění, chlazení nebo přípravu teplé užitkové vody s výkonem nižším než 5 MW využívajícího fosilní paliva nebo elektrickou energii za účinné zdroje využívající biomasu, tepelná čerpadla, kondenzační kotle na zemní plyn nebo zařízení pro kombinovanou výrobu elektřiny a tepla nebo chladu využívající obnovitelné zdroje nebo zemní plyn

 • Instalace fotovoltaického systému

 • Instalace solárně-termických kolektorů

NEBO

Samostatná opatření výměny zdroje tepla s výkonem nižším než 5 MW využívajícího fosilní paliva nebo elektrickou energii pro vytápění nebo přípravu teplé vody za účinné zdroje využívající biomasu, tepelná čerpadla, kondenzační kotle na zemní plyn nebo zařízení pro kombinovanou výrobu elektřiny a tepla využívající obnovitelné zdroje, instalace solárně-termických kolektorů a instalace systému nuceného větrání s rekuperací odpadního tepla, kde veřejná budova splňuje určitou energetickou náročnost a v případě instalace systému nuceného větrání s rekuperací zároveň nesplňuje požadavky na zajištění dostatečné výměny vzduchu.

Kolik můžete získat?

Základní výše podpory se pohybuje mezi 35-50 % v závislosti na dosažených úsporách. Žadatel může získat ještě bonifikaci (5 %) v případě: 

 • realizace projektů metodou EPC nebo Design&Build,
 • kdy obnovitelné zdroje energie pokryjí alespoň 40 % celkové spotřeby energie v budově po realizaci opatření.

Pozor, v případě samostatné instalace zdroje tepla nebo zdroje TV je výše podpory 40-60 %. V případě instalací systémů nuceného větrání s rekuperací odpadního tepla nebo instalace fotovoltaického systému, realizované současně se systémem nuceného větrání s rekuperací odpadního tepla, dosahuje max. výše podpory 70 %.

Důležitá data

 • Ukončení příjmu žádostí: 3.2.2020.
 • Vyhlášení nové (navazující) výzvy: 2.3.2020

Měli byste zájem získat dotaci? Zajímají Vás bližší informace? Neváhejte se obrátit na naše dotační experty, kteří Vám rádi poradí.

Odesílání...