Vyhlášení výzvy - obnovitelné zdroje energie

05.08.2018

V minulých dnech byla vyhlášena již čtvrtá výzva Programu Obnovitelné zdroje energie zaměřující se na výrobu a distribuci energie pocházející z obnovitelných zdrojů.

Cílem výzvy je podpora podpora výroby a distribuce energie pocházející z obnovitelných zdrojů. Podporovány jsou zařízení s největší efektivitou a bez negativního vlivu na elektrizační soustavu.

Mezi podporované aktivity se řadí vyvedení tepla ze stávajících výroben elektřiny; výstavba a rekonstrukce zdrojů kombinované výroby elektřiny a tepla z biomasy a vyvedení tepla do výměníkové stanice včetně; výstavba a rekonstrukce zdrojů tepla z biomasy a vyvedení tepla do výměníkové stanice včetně; výstavba a rekonstrukce a modernizace malých vodních elektráren (do 10 MWe instalovaného výkonu).

Příjemci podpory: malé, střední a velké podniky

Místo realizace: Česko mimo hl. m. Praha

Příjem žádostí: 3. 8. 2018 – 29. 3. 2019

Výše dotace: min. 250 tis. Kč a max. 100 mil. Kč*

*každá podporovaná oblast má svou limitní alokaci


Zaujala Vás některá z vyhlášených výzev? Chtěli byste získat bližší informace? Neváhejte se obrátit na naší dotační expertku Pavlu Rudovou (email: rudova@naviga4.cz, tel.: 734 346 057)

Odesílání...