Inovační a kreativní vouchery pro Středočeský kraj

28.04.2020

Jsou tu dvě dotační příležitosti pro podnikatele ze Středočeského kraje. Získejte dotaci až 85 %!

Středočeský kraj na začátku dubna vyhlásil dvě nové výzvy zaměřující se na rozvoj spolupráce odlišných subjektů: (a) firem a výzkumných organizací a (b) firem a poskytovatelů kreativních služeb. Podnikatelské subjekty ze Středočeského kraje mohou získat dotaci až 85 %.

Inovační vouchery SČK

Jedná se o program podporující spolupráci středočeských firem s výzkumnými organizacemi z Česka. Cílem je podpořit spolupráci s výzkumnou organizací na jasně definovaném projektu, který přinese další rozvoj firmy.

Kolik můžete získat?

Minimální výše podpory na jednu službu VaV je 50 tis. Kč a max. výše podpory na jednu službu VaV je 500 tis. Kč v případě první spolupráce partnerů (v ostatních případech 300 tis. Kč). Míra podpory může dosahovat až 85 %.

Na co lze získat podporu?

Inovační voucher lze využít na nákup služby od poskytovatele služeb VaV např. na: poradenské, expertní a podpůrné služby v oblasti inovací, tj. zejména měření, diagnostika, testování, zkoušky, rozbory, analýzy, ověřování, výpočty, návrhy nových systémů, unikátních konstrukčních řešení, modelování, vývoj softwaru, materiálu, zařízení, prvků systému, prototypu, funkčního vzorku v souvislosti s vývojem nebo zaváděním nového produktu či procesu, optimalizace procesů, metod, parametrů, design nových výrobků – průmyslový, produktový, konzultace a poradenství pro inovace, služby v oblasti nákupu a převodu duševního vlastnictví, studie proveditelnosti apod.

Výsledky služby musí příjemce voucheru uplatnit v podobě konkrétních inovací výrobku, služby nebo procesu ve své podnikatelské činnosti a musejí přispívat ke zvýšení přidané hodnoty produktů, služeb nebo know-how, které jsou ve vlastnictví žadatele.

Důležitá data

  • Vyhlášení výzvy: 1. 4. 2020
  • Příjem žádostí: 1. 4. 2020 – 31. 1. 2021

Kreativní vouchery SČK

Jedná se již o 3. výzvu směřující k podpoře spolupráce malých a středních podniků se sídlem nebo provozovnou ve Středočeském kraji s poskytovateli kreativních služeb z celého Česka, a to prostřednictvím poskytnutí jednorázové dotace podniku na spolupráci s poskytovateli kreativních služeb.

Kolik můžete získat?

Minimální výše podpory na jednu žádost je 50 tis. Kč. Max. výše podpory se liší podle oboru. V případě oboru Průmyslový design je to 300 tis. Kč a u ostatních oborů 200 tis. Kč. Míra podpory může dosahovat až 85 %.

Na co lze získat podporu? 

Kreativní voucher lze využít pouze:

  1. na nákup kreativní služby od poskytovatele kreativních služeb.
  2. za účelem zajištění maximálního benefitu z kreativní služby pro Žadatele nabízí SIC zajištění poradenské služby experta (zejména s využitím databáze expertů sítě Platinn.cz) v procesu definování požadované kreativní služby s Poskytovatelem kreativní služby a při zadání briefu. Náklady na tuto službu jsou považovány za uznatelné. Maximální uznatelná částka na službu experta je 15 000 Kč (nejvýše v rozsahu 10 hodin), pokud ji Žadatel překročí, bude vícenáklady hradit z vlastních finančních zdrojů. V případě služeb experta není DPH uznatelným nákladem bez ohledu na to, zda je expert a/nebo Žadatel plátcem DPH. V případě zájmu o tuto službu se před podáním Žádosti obraťte na kontaktní osobu programu, která poskytnutí služby zprostředkuje.

Důležitá data 

  • Vyhlášení výzvy: 1. 4. 2020
  • Příjem žádostí: 1. 4. 2020 – 31. 1. 2021

Měli byste zájem získat dotaci? Zajímají Vás bližší informace? Neváhejte se obrátit na naše dotační experty, kteří Vám rádi poradí.

Odesílání...