TA ČR: Podzimní výzvy

26.08.2019

Na konci srpna a v průběhu září by měly být vyhlášeny veřejné soutěže hned ve třech programech TA ČR.

Příjemci podpory v představovaných programech mohou být organizace pro výzkum a šíření znalostí, a též podniky. V případě programu Éta a Théta mohou o dotaci žádat i další fyzické a právnické osoby veřejného i soukromého práva.

ÉTA

Podpora rozvoje zapojení společenských a humanitních věd do projektů aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací. Cílem je propojení výzkumných organizací s odběrateli výstupů aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací. Program se zaměřuje na výstupy v podobě nových nebo podstatně zdokonalených stávajících výrobků, postupů, procesů nebo služeb. Jsou podporovány projekty zaměřené na jeden nebo více níže uvedených aspektů:

 • využívají přínosů multidisciplinárních přístupů,
 • propojují výzkum technického a netechnického charakteru,
 • vytěžují potenciál výstupů základního výzkumu k aplikacím.

Jaká je výše dotace?

Míra podpory se liší v závislosti na kategorii činností a příjemci podpory. Platí, že:

 • Malé podniky: 45 %-80 %
 • Střední podniky: 35 %-75 %
 • Velké podniky: 15 %-65 %
 • Výzkumné organizace: až 100 % (Při respektování průměrné míry podpory na program ve výši 80 %)

Důležitá data

 • Vyhlášení 3. veřejné soutěže: Srpen/září 2019
 • Zahájení příjmu žádostí: Bude upřesněno
 • Ukončení příjmu žádostí: Bude upřesněno

THÉTA

Podpora projektů průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje. Důraz je kladen na projekty věnující se výzkumu, vývoji a inovacím v oblasti energetiky se zaměřením na podporu projektů ve veřejném zájmu, nové technologie a systémové prvky s vysokým potenciálem pro rychlé uplatnění v praxi, a podporu dlouhodobých technologických perspektiv. Program se člení na 3 podprogramy: Výzkum ve veřejném zájmu; Strategické energetické technologie; Dlouhodobé technologické perspektivy.

Jaká je výše dotace?

Míra podpory se liší v závislosti na kategorii činností a příjemci podpory. Platí, že:

 • Malé podniky: 45 %-80 %
 • Střední podniky: 35 %-75 %
 • Velké podniky: 15 %-65 %
 • Výzkumné organizace: až 100 %

Důležitá data:

 • Vyhlášení 1. veřejné soutěže: Září 2019
 • Zahájení příjmu žádostí: Bude upřesněno
 • Ukončení příjmu žádostí: Bude upřesněno

ZÉTA

Finance na rozvoj spolupráce akademické sféry a podniků prostřednictvím zapojení posluchaček a posluchačů magisterských a doktorských studijních programů vysokých škol a mladých výzkumných pracovnic a pracovníků ve věku do 35 let.

Jaká je výše dotace?

Míra podpory se liší v závislosti na kategorii činností a příjemci podpory. Platí, že:

 • Malé podniky: 45 %-80 %
 • Střední podniky: 35 %-75 %
 • Velké podniky: 25 %-65 %
 • Výzkumné organizace: až 100 %

Důležitá data:

 • Vyhlášení 1. veřejné soutěže: Září 2019
 • Zahájení příjmu žádostí: Bude upřesněno
 • Ukončení příjmu žádostí: Bude upřesněno

Měli byste zájem získat dotaci? Zajímají Vás bližší informace? Neváhejte se obrátit na naše dotační experty, kteří Vám rádi poradí.

Odesílání...