TA ČR: Dotace na výzkum a vývoj v oblasti digitalizace dopravy

3. 5. 2021

Podniky i výzkumné organizace mohou získat dotaci až 80 % na výzkum a vývoj věnující se digitalizaci dopravy.  

TA ČR: Dotace na výzkum a vývoj v oblasti digitalizace dopravy

V dubnu byla vyhlášena další veřejná soutěž v programu od Technologické agentury ČR Doprava 2020+. Tentokrát se zaměřuje primárně na projekty aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací věnující se digitalizaci dopravy. Úspěšní žadatelé, kterými mohou být nejen podniky a výzkumné instituce, mohou získat dotaci až 80 %. Příjem žádostí je otevřen do poloviny června!

Na co lze získat podporu?

Podpořeny budou projekty aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací, jejichž výsledky mají vysoký potenciál pro další uplatnění v nových přístupech, technologických postupech a službách vedoucích k posílení společenských a ekonomických přínosů dopravy. Zvláštní důraz se klade na posílení spolupráce výzkumného, akademického a soukromého sektoru.

Prioritním výzkumným tématem pro tuto veřejnou soutěž je digitalizace dopravy. Návrhy projektů by proto měly být zaměřeny zejména na oblasti autonomní mobility, inteligentní mobility, ITS a kooperativních ITS a digitální a datové infrastruktury, které směřují k efektivnímu a bezpečnému rozvoji a využívání informačních a komunikačních technologií včetně využití umělé inteligence, 5G/6G, blockchainu, kvantových technologií, internetu věcí či cloudové infrastruktury a posilování principu interoperability.

Vítány jsou ale i návrhy projektů zaměřené na témata týkající se zvládání mimořádných událostí jako je současná pandemie COVID-19.

Kdo může žádat o dotaci?

Podniky, výzkumné organizace, organizační složky státu, územně samosprávné celky

Kolik můžete získat?

Míra podpory je 25-100 % (vždy dle typu subjektu a kategorie činnosti. Celkem může být za projekt míra podpory max. 80 %. Maximální výše podpory na projekt je stanovena na 50 mil. Kč.

Důležitá data

  • Vyhlášení výzvy: 14.4. 2021
  • Příjem žádostí: 15. 4. 2021 – 16. 6. 2021

Náš tým 

Kontakt

Neplatný vstupNeplatný vstupNeplatný vstupNeplatný vstup