TAČR: Harmonogram 2020 a novinky

14.01.2020

Zjistěte, jaké výzvy jsou připraveny na letošní rok a co je nového!

I v letošním roce jsou pro vás připraveny rozmanité výzvy v programech Technologické agentury ČR. K jejich vyhlašování bude docházet v průběhu roku a o těch nejzajímavějších vás budeme průběžně informovat.

TACR 2020c

POZOR! Jsou připraveny i nové programy a výzvy!

AQUATIC POLLUTANTS: Výzkum v oblasti znečištění vodních zdrojů

Jedná se o mezinárodní výzvu podporující projekty věnující se výzkumu rizik zapříčiněných znečištěním a patogeny ve vodních zdrojích, kterým je vystaveno lidské zdraví a životní prostředí. Výzva by měla umožnit vytvoření strategií a technologií napomáhajících k zabránění šíření nečistot a patogenů. Aktuální výzva má tří základní témata:

  1. Measuring – Environmental behaviour of contaminants of emerging concern (CECs), pathogens and antimicrobial resistant bacteria in aquatic ecosystems
  2. Evaluating – Risk assessment and management of CECs, pathogens and antimicrobial resistant bacteria from aquatic ecosystems (inland and marine) to human health and environment
  3. Taking Actions – Strategies to reduce CECs, pathogens and antimicrobial resistant bacteria in aquatic ecosystems (inland and marine)

COUNTRY FOR THE FUTURE

Poskytovatelem podpory je v tomto případě Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO). Program směřuje k podpoře projektů zaměřených na zavádění inovací v podnicích, včetně pořízení know-how, pořízení potřebných technologií či certifikace nových výrobků před samotným spuštěním výroby či poskytováním služby. Program cílí na tři základní okruhy aktivit:

  • vznik inovativních firem (high-tech start-upů), jejich následný rozvoj a internacionalizace,
  • budování inovační infrastruktury s důrazem na digitální služby a umělou inteligenci,
  • zavádění inovací do praxe (zejména využíváním existujících výsledků VaV).

 

Vámi připravený projekt se může věnovat inovaci produktu, inovaci postupů či inovaci organizační struktury (pokud přímo souvisí s inovací produktu nebo postupu). Intenzita podpory se odvíjí od typu zvolené kategorie činností a účastníků. Pohybuje se v rozmezí 50-100 %.


Měli byste zájem získat dotaci? Zajímají Vás bližší informace? Neváhejte se obrátit na naše dotační experty, kteří Vám rádi poradí.

Odesílání...