Startuje příjem žádostí ve výzvě na předcházení vzniku odpadu

14.12.2022

Příští týden (21.12.) se otevře příjem žádostí ve výzvě podporující pořízení domácích kompostérů, opakovaně použitelného nádobí i projekty re-use center.

Dotace OP ŽP odpady

Otevírá se příjem žádostí ve výzvě na prevenci vzniku odpadů z OP Životní prostředí.

Žádosti bude možné podávat od 21. 12. 2022 do 31. 12. 2023.

Poměrně široké spektrum žadatelů může získat dotaci až 85 % na pořízení kompostérů a opakovaně použitelného nádobí a obalů, ale také na rozšíření a modernizaci stávající sítě sběrných dvorů a vznik tzv. RE-USE center

Zjistěte více o právě vyhlášené výzvě!

Odesílání...