Vyhlášení výzev - Smart Grids II

10.10.2018

V pondělí 8.10. došlo k vyhlášení dvou výzev směřujících ke zlepšení kvality, spolehlivosti, bezpečnosti a udržitelnosti dodávek elektřiny konečným zákazníkům.

Využijte možnost získat finanční podporu na výstavbu, posílení, modernizaci a rekonstrukci vedení přenosové soustavy a transformoven včetně modernizace řídících a komunikačních systémů. Žádat můžete ve dvou výzvách Smart Grids II s maximální mírou podpory 40 % ZV. Dotace na projekt je poskytována minimálně ve výši 10 mil. Kč a maximálně do výše 500 mil. Kč a současně maximálně do výše 50 mil. EUR.

Způsobilými výdaji je u obou výzev dlouhodobý hmotný i nehmotný majetek. Nehmotný majetek nicméně může být podpořen pouze pokud je nezbytný k řádnému provozování dlouhodobého hmotného majetku. 

Projekty musí být realizovány na území Česka mimo NUTS 2 Praha a žadatel musí jednoznačně prokázat vlastnická nebo jiná práva k nemovitostem a pozemkům, kde bude projekt realizován. Příjemci podpory mohou být podnikatelské subjekty (provozovatelé přenosové soustavy).

Smart Girds II - Výzva V

  • Příjem předběžných žádostí o podporu: 8.10.2018-31.1.2019

  • Příjem žádostí o podporu: 1.2. 2019-30. 9. 2019

Smart Grids II - Výzva VI

  • Příjem předběžných žádostí o podporu: 8.10.2018-31.1.2019

  • Příjem žádostí o podporu: 1.2. 2019-30. 9. 2019


 Měli byste zájem o dotaci z této oblasti? Chtěli byste získat bližší informace? Neváhejte se obrátit na naše dotační experty.

Odesílání...