Zahájení příjmu žádostí – Infrastruktura pro předškolní vzdělávání

17.10.2018

16.10. byl zahájen příjem žádostí ve dvou výzvách směřujících k podpoře infrastruktury pro předškolní vzdělávání.

Integrovaný regionální operační program (IROP) připravil na říjen hned dvě výzvy věnující se rozvoji infrastruktury pro předškolní vzdělávání. Níže Vám je v krátkosti představíme. Pro úspěšné žadatele je připraveno celkem 600 mil. korun.

Výzva č. 87 - Infrastruktura pro předškolní vzdělávání II

Kdo?

Zařízení péče o děti do 3 let, školy a školská zařízení v oblasti předškolního vzdělávání, kraje, organizace zřizované či zakládané kraji, obce, organizace zřizované či zakládané obcemi, NNO, církve, příspěvkové organizace organizačních složek státu, …

Na co?

Stavby, přístavby, nástavby a stavební práce spojené s budováním, rozšiřováním či modernizací infrastruktury mateřských škol a dětských skupin; rekonstrukce a stavební úpravy pro zajištění bezbariérovosti; nákup nemovitosti; pořízení vybavení a pořízení kompenzačních pomůcek. Podpora může být poskytnuta na vznik či zvýšení kapacit těchto zařízení mateřské školky či dětské skupiny.

Výše dotace?

  • Výše způsobilých výdajů: 1-99 mil. Kč
  • Maximální míra podpory: 85-100 % ZV (dle typu žadatele)

Kdy?

Příjem žádostí: 16. 10. 2018 - 31. 10. 2018

Kde?

Území ČR, mimo území hl. m. Prahy (Správní obvody obcí s rozšířenou působností, na jejichž území se nenachází sociálně vyloučené lokality)

Výzva č. 88 - Infrastruktura pro předškolní vzdělávání pro sociálně vyloučené lokality II

Kdo?

Zařízení péče o děti do 3 let, školy a školská zařízení v oblasti předškolního vzdělávání, kraje, organizace zřizované či zakládané kraji, obce, organizace zřizované či zakládané obcemi, NNO, církve, příspěvkové organizace organizačních složek státu, …

Na co?

Stavby, přístavby, nástavby a stavební práce spojené s budováním, rozšiřováním či modernizací infrastruktury mateřských škol a dětských skupin; rekonstrukce a stavební úpravy pro zajištění bezbariérovosti; nákup nemovitosti; pořízení vybavení a pořízení kompenzačních pomůcek. Podpora může být poskytnuta na vznik či zvýšení kapacit těchto zařízení mateřské školky či dětské skupiny.

Výše dotace?

  • Výše způsobilých výdajů: 1-99 mil. Kč
  • Maximální míra podpory: 85-100 % ZV (dle typu žadatele)

Kdy?

Příjem žádostí: 16. 10. 2018 - 31. 10. 2018

Kde?

Území ČR, mimo území hl. m. Prahy

Odesílání...