Podzimní výzvy pro zemědělce

11.08.2020

Nenechte si ujít devět dotačních výzev směřujících k podpoře zemědělské činnosti.

Došlo k vyhlášení devíti dotačních výzev směřujících k podpoře zemědělské činnosti. V rámci jedenáctého kola příjmu žádostí jsou připraveny tyto výzvy:

 • 1.1.1 Vzdělávací akce s alokací 40 mil. Kč
 • 1.2.1 Informační akce s alokací 15 mil. Kč
 • 4.3.2 Lesnická infrastruktura s alokací 260 mil. Kč
 • 6.1.1 Zahájení činnosti mladých zemědělců s alokací 240 mil. Kč
 • 6.4.1 Investice do nezemědělských činností s alokací 280 mil. Kč
 • 6.4.2 Podpora agroturistiky s alokací 100 mil. Kč
 • 8.4.1 Obnova lesních porostů po kalamitách s alokací 287 mil. Kč
 • 8.5.1 Investice do ochrany melioračních a zpevňujících dřevin s alokací 37,5 mil. Kč
 • 8.5.3 Přeměna porostů náhradních dřevin s alokací 110 mil. Kč

Co Vás čeká nového?

 • Prodloužení lhůty pro získání platného a pravomocného opatření stavebního úřadu až k datu předložení povinných příloh.
 • Sloučení termínů pro předkládání příloh k výběrovému řízení a cenovému marketingu.
 • Zavedení zásobníku projektů – žádosti, které nebyly doporučeny, se zařadí do zásobníku projektů, ze kterého mohou být vzaty do administrace podle aktuálního zůstatku finančních prostředků.
 • Změna způsobu doručování dokumentů ze strany SZIF – hlavním komunikačním kanálem je datová schránka. Dokument je doručen okamžikem, kdy se do datové schránky přihlásí osoba oprávněná k přístupu k dokumentu, případně 10. den od dodání dokumentu do datové schránky, pokud se do té doby oprávněná osoba nepřihlásí. Pokud žadatel datovou schránkou nedisponuje, jsou dokumenty standardně doručovány pouze na Portál farmáře.

 

K určitým změnám došlo i v případě jednotlivých aktivit (konkrétně u těchto: 1.1.1, 1.2.1, 4.3.2, 6.1.1., 6.4.1) Veškeré informace týkajících se těchto změn najdete zde. Pokud si s něčím nebudete vědět rady, rádi Vám poradíme!

Důležitá data

Příjem žádostí: 6. 10.-27. 10. 2020


Měli byste zájem získat dotaci? Zajímají Vás bližší informace? Neváhejte se obrátit na naše dotační experty, kteří Vám rádi poradí.

Náš tým 

Odesílání...