Podnikatelské dotace na úsporu vody a cirkulární řešení

13.12.2021

Nové dotace pro podnikatele na úsporu vody a oběhové hospodářství. Zjistěte co vás čeká!

Podnikatelské dotace na úsporu vody a cirkulární řešení

Úspora vody v průmyslu

Na co budete moci získat dotaci?

 • Proces optimalizace spotřeby vody v rámci samotného výrobního procesu, resp. v procesu poskytování služeb
 • Přímá recyklace vody ve výrobních odvětvích s vysokou spotřebou vody, přímá recyklace ve vybraných odvětvích služeb, instalace uzavřených cirkulačních okruhů namísto lineárních/otevřených
 • Opětovné využívání znečištěné/využité provozní vody v jiných procesech
 • Optimalizace využívání vody v obslužných provozech podniků
 • Snižování ztrát vody v uzavřených okruzích nebo rozvodech vody
 • Využívání potenciálu odpadní páry
 • Optimalizace technologie chlazení
 • Jímání, akumulace a využívání dešťové a užitkové vody
 • Zlepšení infrastruktury, zejména vybudování nebo modernizace systémů pro monitorování netěsností rozvodů vod
 • Zvýšení spolehlivosti zásobování uživatelů vody posílením kapacity záložních zdrojů povrchové vody a zlepšením jakosti vody dodávané záložními zdroji
 • Zřízení vodních ploch sloužící pro zadržení vody v areálech podniků
 • Revitalizace podnikových areálů a okolí komerčních budov k adaptaci na změnu klimatu

Výzva z OP TAK

 • Pro koho budou dotace určeny: Podnikatelské subjekty (MSP + VP)
 • Jaká je aktuální alokace výzvy: 48 499 610 € (cca 1,25 mld. Kč)
 • Na jakém území je možné projekt realizovat: Území Česka, mimo území hl. m. Prahy

Výzva z NPO

 • Pro koho budou dotace určeny: Podnikatelské subjekty (MSP + VP)
 • Jaká je aktuální alokace výzvy: 1 000 000 000,- Kč
 • Na jakém území je možné projekt realizovat: zemí Česka, včetně území hl. m. Prahy

Podpora přechodu na oběhové hospodářství účinně využívající zdroje

Na co můžete získat dotaci?

 • Pořízení inovativních technologií na získávání, zpracování a využívání druhotných surovin výrobků a materiálů s ukončenou životností a na výrobu výrobků s obsahem druhotných surovin
 • Podpora inovativních technologií k získávání a zpracování druhotných surovin
 • Investice do inovativních technologií umožňujících nové nebo vyšší využití druhotných surovin jako náhrady primárních zdrojů
 • Investice do inovativních technologií ke snížení materiálové náročnosti výroby a náhrady primárních vstupních surovin druhotnými
 • Zlepšení materiálové recyklace odpadů a jejich opětovného použití
 • Důraz na zpětné uzavírání materiálových cyklů (materiálová recyklace) uplatňujících remanufacturing

Výzva z OP TAK

 • Pro koho budou dotace určeny: Podnikatelské subjekty (MSP)
 • Jaká je aktuální alokace výzvy: 100 659 570 € (cca 2,55 mld. Kč)
 • Na jakém území je možné projekt realizovat: Území České republiky, mimo území hl. m. Prahy

Výzva z NPO

 • Pro koho budou dotace určeny: Podnikatelské subjekty (MSP + VP)
 • Jaká je aktuální alokace výzvy: 1 000 000 000,- Kč
 • Na jakém území je možné projekt realizovat: Území České republiky, včetně území hl. m. Prahy

 

Kontakt

Odesílání...