Potenciál, Inovace, Aplikace

21. 4. 2021

Podnikatelské dotace v oblasti výzkumu, vývoje a inovací již v květnu!

Potenciál, Inovace, Aplikace

V květnu vás čeká vyhlášení tří výzev směřujících k podpoře podnikatelské činnosti. Těšit se můžete na výzvy Potenciál, Aplikace a Inovace, v rámci kterých bude možné získat dotaci na rozvoj výzkumných center, zavádění nových metod organizace firemních procesů, realizaci průmyslového výzkumu a mnohého dalšího.

Jaké vás čekají u výzev novinky?

 • Budou dostupné i pro velké podniky.
 • Budou poměrně úzké tematické zaměření na vodu a cirkulární ekonomiku (úspory v oblasti spotřeby vod a surovin).

 Potenciál (VII)

 • Alokace: 1 mld. Kč
 • Vyhlášení: 27. 5. 2021
 • Příjem žádostí: 14. 6. -26. 8. 2021
 • Podporované aktivity: Založení nebo rozvoj center průmyslového výzkumu, vývoje a inovací.
 • Žadatelé: Malé a střední podniky, velké podniky pouze se 100 % vazbou na životní prostředí (se zaměřením na nízkouhlíkové hospodářství a na odolnost vůči změně klimatu nebo na projekty, jejichž hlavním účelem je přímá spolupráce mezi velkým podnikem a MSP na konkrétním projektu výzkumu a vývoje).
 • Míra podpory: 50 % (bude upřesněno po vyhlášení výzvy)

Aplikace (IX)

 • Alokace: 2,5 mld. Kč
 • Vyhlášení: 28. 5. 2021
 • Příjem žádostí: 15. 6.-31. 7. 2021
 • Podporované aktivity: Podpora průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje
 • Žadatelé: Podnikatelské subjekty, výzkumné organizace
 • Míra podpory: Až 70 % (bude upřesněno po vyhlášení výzvy)

Inovace (IX) – Inovační projekt

 • Alokace: 1 mld. Kč
 • Vyhlášení: 28. 5. 2021
 • Příjem žádostí: 15. 6.-30. 9. 2021
 • Podporovaní aktivity:
  • Produktová inovace – Zvýšení technických a užitných hodnot výrobků, technologií a služeb
  • Procesní inovace – Zvýšení efektivnosti procesů výroby a poskytování služeb
  • Organizační inovace – Zavedení nových metod organizace firemních procesů prostřednictvím zavádění nových informačních systémů integrující a automatizující procesy uvnitř podniku zaměřené především na propojení výzkumných a vývojových aktivit, inovací a výroby
  • Marketingová inovace – Zvýšení prodeje výrobků a služeb prostřednictvím významné změny v designu produktu nebo balení nebo zavedení nových prodejních kanálů
 • Žadatelé: Malé a střední podniky, velké podniky pouze s významným pozitivním dopadem na životní prostředí, tedy se zaměřením na nízkouhlíkové hospodářství a na odolnost vůči změně klimatu s provázáním na oběhové hospodářství.
 • Míra podpory: 25-45 % (bude upřesněno po vyhlášení výzvy)

Náš tým 

Kontakt

Neplatný vstupNeplatný vstupNeplatný vstupNeplatný vstup