Zahájení příjmu žádostí: Úspory energie v SZT

10.01.2020

Byl zahájen příjem ve výzvě věnující se úsporám energie v soustavách zásobování teplem. Získejte dotaci až 50 %!

Nenechte si ujít aktuální výzvu z Programu podpory Úspory energie v SZT - ideální pro malé, střední i velké podniky, které by chtěly zrekonstruovat nebo dále rozvinout soustavu zásobování teplem, ale i pro ty podniky uvažující o zavedení systému kombinované výroby elektřiny a tepla.  

Na co lze podporu využít?

Mezi podporované aktivity se řadí:

 • výstavba, rozvoj a propojování existujících soustav zásobování tepelnou energií
 • rekonstrukce stávajících soustav zásobování tepelnou energií
 • instalace a modernizace technologických zařízení souvisejících s distribucí
 • instalace a rekonstrukce vysokoúčinných plynových kogeneračních jednotek
 • instalace solárních kolektorů a tepelných čerpadel pro předehřev TV
 • instalace a rekonstrukce výtopen na zemní plyn

Kdo může o dotaci žádat?

Malé, střední a velké podniky; veřejný sektor včetně podnikatelských subjektů s majetkovou účastí (až do výše 100 %) obcí, měst, krajů a státu; fyzické či právnické osoby na základě licence na výrobu tepelné energie a/nebo elektrické energie a licence na rozvod tepelné energie

Kolik můžete získat?

Dotace na projekt je poskytována minimálně ve výši 0,5 mil. Kč a maximálně do výše 200 mil. Kč. Míra podpory se odvíjí od velikosti podniku:

 • malý podnik – až 50 % ZV
 • střední podnik – až 45 % ZV
 • velký podnik – až 40 % ZV

Důležitá data

 • Vyhlášení výzvy: 2. 12. 2019
 • Příjem žádostí: 8. 1. 2020 – 14. 12. 2020

Měli byste zájem získat dotaci? Zajímají Vás bližší informace? Neváhejte se obrátit na naše dotační experty, kteří Vám rádi poradí.

Odesílání...