Zvýhodněné úvěry a záruky pro podnikatele

26.09.2019

Na podporu vlastní podnikatelské činnosti můžete využít kromě dotací také zvýhodněné úvěry a záruky Programu EXPANZE.

Kromě klasických dotací mohou malí a střední podnikatelé využívat též Program EXPANZE, představující finanční nástroj, resp. zvýhodněné úvěry a záruky.

Prostřednictvím Programu EXPANZE je podporováno zlepšení dostupnosti bankovního financování pro malé a střední podnikatele na realizaci jejich podnikatelských projektů pro zahájení či třeba další rozvoj podnikání.

Program je realizován téměř v celém Česku a celková předpokládaná alokace programu v aktuálním programovém období činí 8,4 mld. Kč. Bezúročné úvěry jsou poskytovány až do výše 45 % způsobilých výdajů v rozmezí 650 tis. až 60 mil. Kč. Zvýhodněné úvěry mají až desetiletou platnost.

Jedná se o poměrně flexibilní program, jelikož umožňuje dodatečně zařadit zvláštní podporované aktivity, na které se vztahují výhodnější podmínky oproti standardním projektům. Těmi lze například financovat:

  • Efektivní využívání vody v průmyslu
  • Posílení aktivit průmyslových podniků k efektivnějšímu nakládání s vodou s cílem reagovat na rizika spojená s projevy sucha, tedy především potenciálního nedostatku vody pro zajištění výroby a tím možného snížení výkonu ekonomiky
  • Projekty zaměřené na zpracování kalamitního dřeva a na rozšíření a vznik nových skladovacích prostor ke skladování dřeva ze stromů napadených kůrovcem
  • Projekty související s budováním vysokorychlostního internetu
  • Projekty zaměřené na materiálové a energetické využití odpadů

Měli byste zájem získat dotaci? Zajímají Vás bližší informace? Neváhejte se obrátit na naše dotační experty, kteří Vám rádi poradí.

Odesílání...