OP PIK a nové programové období

16.11.2018

Jaké změny se chystají v rámci Operačního programu Podnikaní a inovace pro konkurenceschopnost? Čtěte dále!

Informační seminář Operačního programu Podnikání a inovace, který proběhl v říjnu, přinesl řadu nových informací týkajících se změn v nadcházejícím programovém období 2021+. S některými z nich bychom vám rádi seznámili.

Změny čekající na schválení Evropskou komisí:

 • Možnost rozvojových malých středních podniků ve specifickém cíli 2.1 „Zvýšení konkurenceschopnosti začínajících a rozvojových MSP“

 • Rozšíření podporovaných aktivit v rámci specifického cíle 3.2 o další stavební opatření, tak aby mohlo být ve větší míře podporováno snižování budoucí spotřeby energie

 • Úprava rozdělení objemu prostředků mezi dotace a finanční nástroje v rámci specifického cíle 3.5 „Zvýšení účinnosti soustav zásobování teplem“

 • Přidání aktivit u specifického cíle 3.1, dojde k rozšíření o aktivitu týkající se podpory tepelných čerpadel, solárních kolektorů a větrných elektráren

Další změny, jejichž projednání je v plánu na následujícím zasedání monitorovacího výboru:

 • Realokace z programu Vysokorychlostní internet do IROP, OP ŽP a realokace ze SC3.2 do SC2.3

 • Úprava rozdělení objemu prostředků na úvěry a záruky v rámci programu EXPANZE ve specifickém cíli 2.1

 • Nová aktivita SC4.1 - Pořízení digitálních technických map

 • Doplnění a úpravy SC3.2 a SC2.3 (možné uplatnit zvýšenou intenzitu podpory pro uhelné regiony)

Jaké jsou preferované tematické priority pro programové období 2021+?

 • Průmysl 4.0

 • Digitální a Chytrá ekonomika

 • Účinné využívání zdrojů v rámci Cyklické ekonomiky

 • Úspory průmyslové energie, alternativní zdroje a Nízkouhlíková ekonomika

Odesílání...