Opatření proti povodním i suchu

21.11.2022

V listopadu došlo k vyhlášení dvou výzev v oblasti ochrany životního prostředí s možností získat dotaci až 80-85 %.

Dotace: Opatření proti povodním i suchu

Nejen obcím se v průběhu listopadu otevřely dvě nové dotační příležitosti. Byly vyhlášeny výzvy z Operačního programu Životní prostředí.

Dotace až 85 % na zavádění preventivních opatření proti povodním a suchu

  • Pro státní podniky a příspěvkové organizace zřízené OSS

Dotace až 80 % na obnovu stability svahů, stabilizace a sanace extrémních svahových nestabilit

  • Pro obce, svazky obcí, městské části hl. m Prahy, fyzické osoby či například spolky

Kontakt

Odesílání...