Vyhlášení výzvy: Technologie 3

19.02.2020

Došlo k vyhlášení výzvy podporující zvyšování počtu realizovaných nových podnikatelských záměrů malých podniků.

Opět je tu, v pořadí již jedenáctá, výzva programu Technologie směřující k podpoře malých (začínajících) podnikatelských subjektů. Máte možnost získat dotaci ve výši až 45 % na pořízení nového stroje, technologického zařízení či vybavení.

Kdo může žádat o dotaci?

Malé podniky (vzniklé v období od 1. 1. 2015 do 31. 12. 2018)

Na co lze získat podporu?

Na pořízení nových strojů, technologických zařízení a vybavení. Pozor, podporu nelze poskytnout na prostou obnovu stávajícího strojního zařízení!

Mezi způsobilé výdaje se řadí dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek. Příkladem hmotného majetku je:

  • CNC obráběcí centrum včetně příslušenství a montáže.
  • Profilovací linka včetně montáže.
  • Technologické rozvody ke strojnímu zařízení a skříně.
  • Nářadí, stříkací pistole.
  • 3D měřící stroj

Příklad nehmotného majetku je:

  • Software k nově pořizovaným PC.
  • MS Office, PDF Creator apod.
  • CAD/CAM systémy.

Kolik můžete získat?

Dotace na projekt je poskytována minimálně ve výši 450 tis. Kč a maximálně do výše 1,5 mil. Kč. Míra podpory může dosáhnout až 45 % a příjemce podpory musí vždy poskytnout finanční příspěvek ve výši alespoň 25 %.

Důležitá data

  • Vyhlášení výzvy: 17. 2. 2020
  • Příjem žádostí: 9. 3. 2020-25. 5. 2020

Měli byste zájem získat dotaci? Zajímají Vás bližší informace? Neváhejte se obrátit na naše dotační experty, kteří Vám rádi poradí.

Odesílání...